Předpisy

NázevPopisPlatnost od
SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 01.10.2013
SŽDC D1Dopravní a návěstní předpis01.07.2013
SŽDC (ČD) D 2_81 Doprava speciálních vozidel podle typů01.07.2000
SŽDC D3Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy01.07.2013
SŽDC D4Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem14.12.2014
SŽDC D5Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace01.07.2013
SŽDC D 6Předpis pro tvorbu a zpracování technologických pomůcek ke grafikonu vlakové dopravy01.07.2013
SŽDC D7 Předpis pro operativní řízení provozu14.12.2014
SŽDC D7-2Organizování výlukových činností15.12.2013
SŽDC D 31 Mimořádné zásilky01.06.2015
SŽDC (ČD) D 40 Předpis pro organizování drážní dopravy na tratích Liberec – Tanvald – Železný Brod, Tanvald – Harrachov, Smržovka – Josefův Důl01.04.1999
SŽDC D17Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 01.03.2015
SŽDC (ČD) V 65-1Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel01.07.2005
SŽDC (ČD) Z 11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení01.04.2001
SZDC S8Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel26.04.2018
SŽDC SM100 Směrnice SŽDC SM10011.12.2016
SŽDC Sm 103 Řešení ekologických škodních událostí01.07.2013
SŽDC E2 Předpis pro obsuhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek 01.01.2011
SŽDC E4 Předpis pro provoz náhradních zdrojů elektrické energie 01.01.2011
SŽDC E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení 01.01.2011
SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 01.04.2011
SŽDC T1Telefonní provoz09.12.2018
SŽDC T7Rádiový provoz24.05.2016
TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách 01.01.2006