Novinky
28. 11. 2018 15:10:42

S účinností od 30. listopadu 2018 s ukončením ROV 35022 (předpoklad od 5:00 hod.) bude stanice Veselí nad Moravou převedena na CDP Přerov do řízené oblasti Vlárský průsmyk st. hr. – Újezdec u Luhačovic a Luhačovice – Veselí nad Moravou s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením.

Děkujeme za spolupráci!

S pozdravem Aleš Černý


Ing. Mgr. Aleš Černý

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno

vedoucí odboru
odbor technologie, ZDD a přípravy GVD

 

Bc. Zdeněk Bek
SŽDC D1_MP1
23. 11. 2018 20:11:09

Dorý den,

na Portále, v sekci Předpisy/Předpis SŽDC D1 je vložen Metodický pokyn SŽDC D1/MP1 - Pomůcky GVD od jízdního řádu 2019. Odkaz zde.

Marcela Štrinclová
SŽDC Z8, díl IV
16. 11. 2018 11:19:30

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), jako gestorský útvar předpisu SŽDC Z8, díl IV nabízí dopravcům možnost zúčastnit se společného jednání k vypořádání připomínek z 3. kola připomínkového řízení k návrhu předpisu Z8, díl IV v souladu s ustanovením předpisu SŽDC N1, čl. 27, odst 1.

Datum a čas jednání:                           28. listopadu 2018, 8:30

Místo jednání:                                      zasedací místnost č. 6 (suterén) budovy SŽDC, Křižíkova 552/2, Praha 8.

Vzhledem k omezené kapacitě prostor pro jednání žádáme o vyslání nejvíce jednoho zástupce za dopravce.

 

Ing. Marcel Klega

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Generální ředitelství

systémový specialista

odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14)

Michal Bára
Kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku
27. 4. 2018 10:08:58

Vážení dopravci,
pro informativní výpočet ceny za použití dráhy jízdou vlaku byla vytvořena webová aplikace Kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku, která je dostupná na odkazu http://provoz.szdc.cz/kalkulacka/ a ve zjednodušené formě je funkční i na mobilních zařízeních.

Ing. Petr Šlachta