SŽDC (ČD) V 65-1 - Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel
Schváleno dne: 14.02.2005  /  58996/2004-O14
Platí od: 01.07.2005
Úpravy: Předpis ve znění Pokynu provozovatele dráhy č. 4/2017.
Poznámka:
Gestorský útvar: SŽDC O14
Gestor: ing. Jiří Kalač
Telefon: +420 972 244 473
Mobil:
Email: kalac@szdc.cz
Složka předpisu: /Přístup na ŽDC/Podmínky přístupu/Předpisy/SŽDC (ČD) V 65_1
Počet příloh: 0