Novinky
7. 11. 2018 10:39:44

Na portálu prpovozovatele dráhy je zveřejněn návrhu předpisu SŽDC Z8, díl IV (prozatímní) – 3. kolo. Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky [dále jen O14] připravil po vypořádání připomínek z 2. kola připomínkového řízení návrh předpisu SŽDC Z8, díl IV (prozatímní) Evropský vlakový zabezpečovač ETCS pro 3. kolo připomínkového řízení. Vzhledem k omezeným zkušenostem s tímto systémem a k rozdílným funkcím mobilních částí ETCS je předpis označen jako prozatímní.

Návrh předpisu Z8 obsahuje:

 • návrh znění předpisu (ve formátu *.pdf)
 • návrh znění předpisu s revizemi vyznačenými změnami vůči 2. kolu připomínkového řízení (ve formátu *.doc)
 • tabulku s vypořádáním připomínek z 2. kola připomínkového řízení (ve formátu *.xls)
 • prázdnou tabulku pro záznam připomínek (ve formátu *.xls)
 • informaci k připomínkovému řízení Z8 díl. IV. 3. kolo pro portál PD.

Uvedené dokumenty naleznete zde.

Ing. Marcel Klega

 

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Generální ředitelství

 

systémový specialista

odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14)

 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Pracoviště Nerudova 773/1,772 58 Olomouc

T 972 741 240

M 725 144 183

E klega@szdc.cz

www.szdc.cz

 

Bc. Zdeněk Bek
2. 11. 2018 13:24:13

 

Na portále provozovatele dráhy byl zveřejněn PPD-6/2018 -  Pokyn provozovatele dráhy stanovující postupy zaměstnancům dopravců v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku. Pokyn byl schválený pod č.j. S 49841/2018-SŽDC-GŘ -O30 dne 29. října 2018. PPD-6/2018 a naleznete ho zde.

I

Ing. Radim Pittner

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Generální ředitelství

systémový specialista

odbor bezpečnosti
a krizového řízení

Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1

pittner@szdc.cz

 

 

Bc. Zdeněk Bek
23. 10. 2018 12:10:02

Vážení dopravci,

dovoluji si vás, upozornit na změny k 15.11.2018 u TTP 713A.

Jsou vydány v souběhu dvě varianty TTP:

1. Ejpovický tunel 1.TK(jižní tubus) soubory PDF pojmenovány např. 713A_01_20181115n, 713A_07_20181115n atd.

2. Stará trať přes Chrást 2.TK soubory PDF pojmenovány např. 713A_02_20181115s, 713A_10_20181115s atd.

a dále jsou vydány kompletní změny TTP 714B.

Prosím, věnujte těmto změnám zvýšenou pozornost.

S pozdravem

Lukáš Süsser

 

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Generální ředitelství

 

systémový specialista

odbor základního řízení provozu,

oddělení technické

 

Bc. Zdeněk Bek
23. 10. 2018 11:08:45

Pozvánka na první jednání štábu zimní ochrany OŘ Plzeň

 

Oblastní ředitelství Plzeň svolává na 31. října 2018 od 10:00 hodin první jednání zimního štábu - zimy 2018/2019.
Žádáme Vás o vysláni odpovědných zástupců pověřených k jednání.
Místo konání zasedací místnost OŘ Plzeň, Sušická 23, 3.patro č. dvěří 310.

 

Ing. Pavel Surý
ředitel oblastního ředitelství Plzeň

Bc. Zdeněk Bek
23. 10. 2018 11:08:23

V souladu se "Směrnicí SŽDC č. 99 - Zabezpečení přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách", č.j. S 36744/2016-SŽDC-O15 ze dne 6.9.2016, svolávám první zasedání hlavního štábu zimní ochrany OŘ Ostrava, které se uskuteční dne 30.10.2018 v 9:00 hodin v zasedací místnosti č. oP01 (vedle recepce) v přízemí budovy OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5.

Ing. Libor Tkáč v.r.

náměstek ředitele pro techniku

Oblastního ředitelství Ostrava

Bc. Zdeněk Bek
Zprovoznění tratě mezi ŽST Ejpovice a ŽST Plzeň hl.n. v nové stopě
5. 10. 2018 8:50:52

Vážení dopravci,
v průběhu listopadu a prosince 2018 dojde ke zprovoznění tratě mezi ŽST Ejpovice  a ŽST Plzeň hl.n. v nové stopě. Vlastní zprovoznění tratě v nové stopě přes tzv. ejpovické tunely je plánováno dle následujícího harmonogramu:

 • 7.10.2018 zahájení výluky 1. TK Ejpovice - Chrást u Plzně, jízdy vlaků po stávající 2. TK dle výlukového jízdního řádu
 • 26.10.2018 zahájení výluky 1. TK Chrást u Plzně - Plzeň hl.n., jízdy vlaků po stávající 2. TK dle výlukového jízdního řádu (do 15.11.2018 cca 16:00)
 • 7.-13.11.2018 seznamování dopravců se situací v jižním tubusu tunelu. Možnost provedení seznání pro strojvedoucí.
 • 15.11.2018 cca po 16:00 zahájení provozu v jižním tubusu tunelu ( 1.TK) jízdy vlaků v úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. dle výlukového jízdního řádu po 1.TK Ejpovice – Plzeň hl.n. Jízda tunelem bude realizována jako objízdná trasa.
 • 17.11.2018 zahájení výluky 2. TK Chrást u Plzně - Plzeň hl.n.
 • 02.12. - 07.12.2018 jednokolejný provoz Plzeň hl.n. - Ejpovice - Rokycany po 1.TK ejpovickým tunelem
 • 7.12.2018 cca 16:00 zahájení provozu severním tunelem (2. TK) Ejpovice – Plzeň hl.n. dle výlukového jízdního řádu do 24:00 dne 8.12.2018

Vzhledem k omezením, které budou platit v  tunelech v úseku Ejpovice – Plzeň hl.n. je od 15.11.2018 v tomto úseku možno provozovat drážní dopravu pouze hnacími vozidly vybavenými funkční radiovou stanicí GSM-R. Z důvodu použití pevné jízdní dráhy je také v tomto úseku zakázáno provozování drážních vozidel bez uzavřeného okruhu WC. Pokud je vlak vybaven WC bez uzavřeného okruhu je povinností dopravce zajistit nepoužívání WC po dobu jízdy tunelem. Jízda parní lokomotivy v tomto úseku je povolena s provozuschopným kotlem a ohněm na roštu pouze za podmínky, že nebude vyvíjet tažnou sílu a za podmínek stanovených pro dopravu parní lokomotivy v článku 5 Směrnice SŽDC č. 71 Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv na železniční dopravní cestě, kterou provozuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Ing. Jiří Černý
Kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku
27. 4. 2018 10:08:58

Vážení dopravci,
pro informativní výpočet ceny za použití dráhy jízdou vlaku byla vytvořena webová aplikace Kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku, která je dostupná na odkazu http://provoz.szdc.cz/kalkulacka/ a ve zjednodušené formě je funkční i na mobilních zařízeních.

Ing. Petr Šlachta