Novinky
15. 6. 2018 12:41:00

Informace k připomínkovému řízení k návrhu předpisu SŽDC Z8, díl IV (prozatímní) Evropský vlakový zabezpečovač ETCS – 1. kolo

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky [dále jen O14] Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, připravil návrh předpisu SŽDC Z8, díl IV (prozatímní) Evropský vlakový zabezpečovač ETCS. Vzhledem k omezeným zkušenostem s tímto systémem a k rozdílným funkcím mobilních částí ETCS je předpis označen jako prozatímní.

Návrh obsahuje několik vysvětlujících komentářů, které nebudou součástí předpisu.

Popis některých vlastností systému ETCS je uveden v poznámkách pod čarou nebo v samostatné příloze. V rámci připomínkového řízení může dojít k přesunu některých textů mezi nimi. Nevylučuje se, aby na základě požadavku došlo ke sjednocení některých postupů za účelem zpřehlednění a zjednodušení pro obsluhující zaměstnance a pro strojvedoucí (zejména při poruchách), byť to může vést k omezení kapacity dráhy (k jízdě s větším omezením, než by bylo nezbytně nutné).

Podklady nejsou rozeslány běžnou poštou, v listinné podobě jsou uloženy u zpracovatele návrhu.

Případné připomínky k návrhu předpisu zpracujte do tabulky v excelu, poslední dvě písmena názvu souboru nahraďte zkratkou dopravce. V tabulce ve sloupci „OS/spol.“ uveďte zkratku dopravce, ve sloupci „zpracovatel“ jméno zaměstnance, který připomínku zpracoval (pro účely případné konzultace). Pokud k některému článku máte více připomínek, doplňte do tabulky další řádek se stejným (zkopírovaným) označením ve sloupci „ustanovení návrhu“ a každou připomínku uplatněte do samostatného řádku.

Tabulku v editovatelné podobě a kontaktní údaje (pro účely případné konzultace) zašlete elektronicky na e-mailovou adresu gestora předpisu klega@szdc.cz a v kopii na kalac@szdc.cz, a to nejpozději 13. července 2018. Pokud do uvedeného termínu připomínky neobdržíme, budeme mít za to, že žádné připomínky nemáte.

Uvedené materiály naleznete zde.

Ing. Marcel Klega

systémový specialista

O14, odd. zabezpečovací techniky

Bc. Zdeněk Bek
15. 6. 2018 12:10:03

Informace pro uživatele tabulek traťových poměrů (TTP)

Z důvodu personálních změn na pracovním místě správce TTP (O12, odd. technické) může nastat v termínech 15. 07. 2018, 01. 08 . 2018, 15. 08. 2018 a 01. 09. 2018 několikadenní odchylka od pravidelného termínu vydání.

Děkujeme za pochopení.

Josef Votoček

systémový specialista

 

Bc. Zdeněk Bek
Předpis SŽDC D1 se změnou č. 1 - 4
11. 6. 2018 20:39:39

Dobrý den,

na Portále ve složce "Podmínky přístupu / Předpisy" je uveřejněn předpis SŽDC D1 se zapracovanou změnou č. 1 - 4. Změna č. 4 je účinná od 10. června 2018.

 

Odkaz zde.

Marcela Štrinclová
Kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku
27. 4. 2018 10:08:58

Vážení dopravci,
pro informativní výpočet ceny za použití dráhy jízdou vlaku byla vytvořena webová aplikace Kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku, která je dostupná na odkazu http://provoz.szdc.cz/kalkulacka/ a ve zjednodušené formě je funkční i na mobilních zařízeních.

Ing. Petr Šlachta