Novinky
23. 4. 2019 15:31:00

Vážení dopravci,

Na základě četných dotazů si Vás dovolujeme informovat o důvodech pro požadování realizace testů (zkoušek) kompatibility palubních (mobilních) a traťových částí ERTMS/ETCS úrovně 2. Případné dotazy směřujte na gestora uvedeného v hlavičce informace. Informaci o testech naleznete zde.

Bc. Zdeněk Bek
Spuštění webového formuláře KAZAS
23. 4. 2019 10:26:45

Na internetové adrese https://test.kazas.szdc.cz byl zpřístupněn webový formulář KAZAS pro objednávání kapacity zařízení služeb. Dopravci mohou prostřednictvím KAZAS objednávat kapacitu zařízení služeb Odstavná kolej (Popis zařízení služeb naleznete zde) a Železniční stanice - provozní součást Místa nakládky a vykládky pro přepravu věcí (Popis zařízení služeb naleznete zde) s termínem využití od 1.5.2019. Pro přístup k výše uvedeným zařízením služeb do 30.4.2019 platí stávající postupy. V případě využití zařízení služeb v období před 30.4.2019 i po 1.5.2019 je nutno pro využití zařízení služeb po 1.5.2019 podat žádost prostřednictvím KAZAS. Pro získání přístupu do KAZAS platí obdobný postup jako pro získání přístupu na Portál provozování dráhy nebo do informačních systémů SŽDC. Formulář je dostupný zde.  

 

Ing. Jiří Černý