Novinky
8. 2. 2019 14:23:30

Vážení dopravci,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), vydává tento Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy (dále jen „Pokyn“) v souladu s ustanoveními § 22 odst. 3 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Pokyn stanovuje podmínky pro generování a přidělování šifrovacích klíčů potřebných pro provoz na tratích s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS úrovně 2. Pro tento účel provozuje SŽDC off-line centrum správy klíčů (dále jen KMC SŽDC), které odpovídá specifikacím TSI CCS (Subset-114 – KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS a Subset-038 – Off-line Key Management FIS). Vzhledem k architektuře systému a očekávanému počtu radioblokových centrál (dále jen „RBC“) se předpokládá jedno KMC SŽDC pro všechny tratě provozované SŽDC. Pokyn naleznete zde.

Ing. Vladimír Říha

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty

Náměstek ředitele

Úsek automatizační a telekomunikační techniky

Malletova 2363/10, 190 00  Praha 9

T +420 972 228 738

M +420 602 766  260

E vladimir.riha@tudc.cz

 

 

 

Bc. Zdeněk Bek
31. 1. 2019 15:37:05

Vážení dopravci,

v souvislosti s 3. etapou ověřovacího provozu traťové části ETCS v úseku Kolín – Česká Třebová – Brno – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko a v navazujících mezistaničních úsecích je s účinností od 15.2.2019 zahájeno vydávání tabulek 4 v tabulkách traťových poměrů.

Pro strojvedoucí a další uživatele tabulek 4 - ETCS byla vytvořena pomůcka "Vysvětlivky k TTP - Tabulka 4" ve formátu A5, kterou naleznete zde.

Lukáš Süsser

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Generální ředitelství

systémový specialista

odbor řízení provozu,

oddělení technologie

Křižíkova 522/2, 186 00 Praha 8

T 972 244 548

M 602 592 965

E SusserL@szdc.cz

Bc. Zdeněk Bek
29. 1. 2019 10:48:22

Vážení dopravci,

na Portále provozování dráhy byl vložen nový dokument popis datového rozhraní ComposT, který naleznete zde.

Kateřina Mikešková