Novinky
10. 8. 2018 8:53:03

V souladu s odst. 12, přílohy VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU zveřejňuje SŽDC s.o., ve složce: Výluky na tratích provozovaných SŽDC/Roční plán výluk, plán dočasných omezení kapacity dráhy na rok 2019. ÚPDI vede správní řízení u akcí delších než 24hod.

Josef Hájek
Kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku
27. 4. 2018 10:08:58

Vážení dopravci,
pro informativní výpočet ceny za použití dráhy jízdou vlaku byla vytvořena webová aplikace Kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku, která je dostupná na odkazu http://provoz.szdc.cz/kalkulacka/ a ve zjednodušené formě je funkční i na mobilních zařízeních.

Ing. Petr Šlachta