Novinky
18. 10. 2018 10:40:10

Pozvánka na první jednání štábu zimní ochrany OŘ Plzeň

 

Oblastní ředitelství Plzeň svolává na 31. října 2018 od 10:00 hodin první jednání zimního štábu - zimy 2018/2019.
Žádáme Vás o vysláni odpovědných zástupců pověřených k jednání.
Místo konání zasedací místnost OŘ Plzeň, Sušická 23, 3.patro č. dvěří 310.

 

Ing. Pavel Surý
ředitel oblastního ředitelství Plzeň

Kateřina Mikešková
15. 10. 2018 7:10:42

Pozvánka na zasedání hlavního štábu zimní ochrany 2018-2019 OŘ Brno

 

V souladu se „Směrnicí SŽDC č. 99 – Zabezpečení přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách „č.j. S 36744/2016-SŽDC-O15 ze dne 6.9.2016, svolávám první zasedání hlavního štábu zimní ochrany OŘ Brno, které se uskuteční dne 29.10.2018 v 10:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. S201, budovy OŘ Brno, Kounicova 26, Brno.

 

Ing. Lubomír Křivánek

ředitel Oblastního ředitelství Brno

Bc. Zdeněk Bek
12. 10. 2018 7:24:05

Pozvánka na první jednání štábu zimní ochrany OŘ Olomouc

 

Na základě Směrnice SŽOC č. 99 k zabezpečeni přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách svolávám první jednání štábu zimní ochrany Oblastního ředitelství Olomouc.

 

Jednání štábu zimní ochrany se uskuteční v pátek 26. října 2018 v 9.00 hod. v budově OŘ Olomouc. Nerudova 1 v zasedací místnosti č. 3.66 ve 3 patře

 

Dle Směrnice SŽDC č. 99 musí být na prvním jednání ŠZO „fyzicky" přítomní všichni zástupci, kterým budou předány aktualizované pomůcky.

 

 

                      

Bc. Zdeněk Bek
9. 10. 2018 9:48:43

Pozvánka na první zasedání štábu zimní ochrany pro oblast OŘ Praha – období 2018/2019
První zasedání štábu zimní ochrany OŘ Praha se bude konat dne 25. října 2017  v 9:30  hodin  v zasedací místnosti OŘ Praha na nádraží Praha Holešovice ve II. patře číslo dveří 250 (Partyzánská 24, 170 00 Praha 7).


Milan Píša
Náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
OŘ Praha

Kateřina Mikešková
8. 10. 2018 8:06:41

Pozvánka na ŠZO pro oblast OŘ Ústí nad Labem – období 2018/2019

Dne 31. 10. 2018 v 10:00 hodin se bude konat štáb zimní ochrany OŘ Ústí nad Labem.

ŠZO se uskuteční v budově OŘ Ústí nad Labem ve velké zasedací místnosti (Ústí nad Labem, Vojtěšská 2, 3. patro).

 

Iveta Vopičková

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Bc. Zdeněk Bek
Zprovoznění tratě mezi ŽST Ejpovice a ŽST Plzeň hl.n. v nové stopě
5. 10. 2018 8:50:52

Vážení dopravci,
v průběhu listopadu a prosince 2018 dojde ke zprovoznění tratě mezi ŽST Ejpovice  a ŽST Plzeň hl.n. v nové stopě. Vlastní zprovoznění tratě v nové stopě přes tzv. ejpovické tunely je plánováno dle následujícího harmonogramu:

  • 7.10.2018 zahájení výluky 1. TK Ejpovice - Chrást u Plzně, jízdy vlaků po stávající 2. TK dle výlukového jízdního řádu
  • 26.10.2018 zahájení výluky 1. TK Chrást u Plzně - Plzeň hl.n., jízdy vlaků po stávající 2. TK dle výlukového jízdního řádu (do 15.11.2018 cca 16:00)
  • 7.-13.11.2018 seznamování dopravců se situací v jižním tubusu tunelu. Možnost provedení seznání pro strojvedoucí.
  • 15.11.2018 cca po 16:00 zahájení provozu v jižním tubusu tunelu ( 1.TK) jízdy vlaků v úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. dle výlukového jízdního řádu po 1.TK Ejpovice – Plzeň hl.n. Jízda tunelem bude realizována jako objízdná trasa.
  • 17.11.2018 zahájení výluky 2. TK Chrást u Plzně - Plzeň hl.n.
  • 02.12. - 07.12.2018 jednokolejný provoz Plzeň hl.n. - Ejpovice - Rokycany po 1.TK ejpovickým tunelem
  • 7.12.2018 cca 16:00 zahájení provozu severním tunelem (2. TK) Ejpovice – Plzeň hl.n. dle výlukového jízdního řádu do 24:00 dne 8.12.2018

Vzhledem k omezením, které budou platit v  tunelech v úseku Ejpovice – Plzeň hl.n. je od 15.11.2018 v tomto úseku možno provozovat drážní dopravu pouze hnacími vozidly vybavenými funkční radiovou stanicí GSM-R. Z důvodu použití pevné jízdní dráhy je také v tomto úseku zakázáno provozování drážních vozidel bez uzavřeného okruhu WC. Pokud je vlak vybaven WC bez uzavřeného okruhu je povinností dopravce zajistit nepoužívání WC po dobu jízdy tunelem. Jízda parní lokomotivy v tomto úseku je povolena s provozuschopným kotlem a ohněm na roštu pouze za podmínky, že nebude vyvíjet tažnou sílu a za podmínek stanovených pro dopravu parní lokomotivy v článku 5 Směrnice SŽDC č. 71 Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv na železniční dopravní cestě, kterou provozuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Ing. Jiří Černý
4. 10. 2018 7:52:11

Všem dopravcům,

na základě Směrnice SŽDC č. 99 k zabezpečení přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách svolává OŘ Hradec Králové, Správa tratí Liberec,  první jednání Dílčího štábu zimní ochrany pro obvod ST Liberec.

Jednání se bude konat dne 30. října 2018 v 10:00  hodin  v kulturní  místnosti ROC Liberec v Nákladní ul. 344/2.

 

Jaroslav Janda

Přednosta Správy tratí Liberec

Oblastní ředitelství Hradec Králové

 

 

 

Jaroslav Janda

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

 

Přednosta Správy tratí Liberec

Bc. Zdeněk Bek
4. 10. 2018 7:23:59

Pozvánka na Dílčí štáb zimní ochrany pro oblast ST Pardubice – období 2018/2019

Ve středu 24. října 2018 v 09:30 hod. se bude konat  Dílčí štáb zimní ochrany pro oblast Správy tratí Pardubice. Jednání se uskuteční v budově ST Pardubice, Hlaváčova 206, první patro, dveře č. 84.

 Zdeněk Kvapil

přednosta ST Pardubice

Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bc. Zdeněk Bek
4. 10. 2018 7:20:51

Všem dopravcům

 

Pozvánka na Dílčí štáb zimní ochrany pro oblast ST Hradec Králové – období 2018/2019

Dne 23. 10. 2018 v 9:00 hodin se bude konat Dílčí štáb zimní ochrany pro oblast Správy tratí Hradec Králové.

ŠZO se uskuteční v budově OŘ Hradec Králové v zasedací místnosti (U Fotochemy 259, Hradec Králové, zvýšené přízemí č. dveří MP05 ).

 

                                                                                                                                        Ing. Miroslav Vojtěch

                                                                                                                          přednosta Správy tratí Hradec Králové

                                                                                                                           Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bc. Zdeněk Bek
Kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku
27. 4. 2018 10:08:58

Vážení dopravci,
pro informativní výpočet ceny za použití dráhy jízdou vlaku byla vytvořena webová aplikace Kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku, která je dostupná na odkazu http://provoz.szdc.cz/kalkulacka/ a ve zjednodušené formě je funkční i na mobilních zařízeních.

Ing. Petr Šlachta