Novinky
Pokyn k provozu hnacích vozidel typu ES64U4-C a D Taurus - změna č.4.
9.4.2014 8:42:28

Na základě posouzení kompatibility hnacích vozidel ES64U4-C a ES64U4-D "Taurus", byla provedena změna Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 6/2008 ve znění změny č.4. Změnou došlo k rozšíření seznamu tratí, kde mohou být hnací vozidla typu ES64U4-C a ES64U4-D provozována. Jedná se o úseky Kolín - Nymburk hl.n. - Lysá n.L. - Praha Vysočany a Nymburk hl.n. - Poříčany. Provozování těchto drážních vozidel v žst. Nymburk hl.n. a Mstětice je omezeno ustanoveními čl. 2.2. a 2.3 pokynu. Drážní vozidla  typu ES64U4-C a ES64U4-D vzhledem k vlivu na zab. zařízení jako jediné činné hn. vozidlo tohoto typu na vlaku (přípřež a postrk na jednom vlaku není dovolen), viz ustanovení čl. 4.1. Dále byla rozšířena možnost průjezdu vlaků osobní dopravy žst. Kutná Hora viz čl. 2.1 pokynu. Uvedený pokyn naleznete zde.

Bc. Zdeněk Bek
SŽDC D1
31.3.2014 12:55:38

Na Portále provozování dráhy do adresáře - Předpisy / SŽDC D1 - byl vložen předpis SŽDC D1 se zapracovanou změnou č.1 a výnosem č.1. 

Odkaz naleznete zde .

Marcela Štrinclová
Informace k rádiovému provozu a přístupu na ŽDC
25.3.2014 12:41:14

SŽDC požádala Drážní úřad o vyjádření k vybavenosti drážního hnacího vozidla mobilním terminálem rádiové sítě GSM-R, případně i vozidlovou radiostanicí jiného rádiového systému. Dotaz SŽDC najdete ZDE. Stanovisko Drážního úřadu najdete ZDE

Tomáš Kabrle