Novinky
25. 10. 2017 9:20:41

Informace dopravcům:

Dnem 16. října 2017 od 0.00 hodin je na trati 301 Český Těšín – Ostava-Svinov uvedena do zkušebního provozu pro cestující veřejnost zastávka Havířov střed. Vnější nástupiště zastávky mají délku 170 m s výškou nástupištní hrany 550 mm. Kilometrická poloha nástupiště je od 16,930 do 17,100 km. Zkušební provoz je stanoven do 30. Září 2018.

Bc. Zdeněk Bek
23. 10. 2017 8:19:47

Pozvánka na zasedání hlavního štábu zimní ochrany 2017/2018 OŘ Ostrava

V souladu se "Směrnicí SŽDC č. 99 - Zabezpečení přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách", č.j. S 36744/2016-SŽDC-O15 ze dne 6.9.2016, svolávám první zasedání hlavního štábu zimní ochrany OŘ Ostrava, které se uskuteční dne 7. listopadu 2017 v 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 0P01 (vedle recepce) v přízemí budovy OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5.

S pozdravem

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bc. Zdeněk Bek