Novinky
Zveřejnění Prováděcího nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením
17.7.2014 11:12:12

Ředitel OŘ Plzeň schválil nové "Prováděcí nařízení pro trať České Velenice(mimo) - České Budějovice(mimo) s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením". Účinnost PNDOZ je stanovena ke dni 1.8.2014. Dokument najdete ZDE.

Tomáš Kabrle
7.7.2014 9:58:09

Dobrý den,

na webových stránkách portálu Provozování dráhy je počínaje dnem 7. července 2014 plně zpřístupněna aplikace "OSP" pro Objednávku služebních pomůcek GVD vydávaných SŽDC, s.o. pro JŘ 2014/2015.

Zadávání objednávek je možné v termínu do 6. srpna 2014 včetně.

Bližší informace ZDE

Kontaktní adresa pro dotazy OSP@szdc.cz.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor jízdního řádu

Karolína Černá
Upozornění na uvedení pevných trakčních zařízení pod napětí
4.7.2014 11:10:29

Dne 11.7.2014 v 18:55 bude uvedeno pod napětí 25kV trakční vedení 1. traťové koleje v mezistaničním úseku Tábor - Chotoviny. Podmínky elektrického provozu jsou uvedeny ZDE.

Tomáš Kabrle
Ověřovací provoz přenosu kódu vlakového zabezpečovače na trati s automatickým hradlem na trati 533 podle TTP
30.6.2014 14:17:20

Na Portále provozování dráhy je zveřejněn Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1_2014. Pokyn stanovuje podmínky a traťové úseky pro ověřovací provoz přenosu kódu vlakového zabezpečovače na trati s automatickým hradlem. Účinnost dokumentu je stanovena ke dni 1.7.2014. Ověřovací provoz bude zahájen podle čl. 4.5 Pokynu zveřejněním účinnosti změny tabulky 01 TTP tratě 533. Dokument najdete ZDE.

Tomáš Kabrle
Fakturace poplatku dle kapitoly 4.6 Prohlášení o dráze 2014
9.6.2014 8:55:07

Společnost Advanced World Transport, a.s. podala u Okresního soudu Ostrava žalobu proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, jako drážního správního úřadu, o změně Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu a pro jízdní řád 2014 (dále jen Prohlášení o dráze 2014). Okresní soud Ostrava vydal usnesení, kterým je odložena právní moc výroku I. rozhodnutí Ministerstva dopravy – odboru drah, železniční a kombinované dopravy ze dne 14.11.2013 č.j. 85/2013-130-SPR/5 a to do pravomocného skončení řízení. Z tohoto důvodu bude poplatek uvedený v kapitole 4.6 Prohlášení o dráze 2014 za období od 1.1.2014 dopravcům vyfakturován až po pravomocném skončení řízení nebo zrušení usnesení soudu.

Ing. Jiří Černý