Novinky
11. 5. 2018 13:26:37

Do tabulek předpisu SŽDC ČD D2-1 byly doplněny nové údaje hnacích vozidel. Úplný seznam změn je uveden v souboru „Změny k 11.5.2018“ ve složce předpisu.

Upozorňujeme zejména na změnu poznámek u asynchronních elektrických lokomotiv v tab. 1b a 1c. Změny naleznete zde. Ing. Rudolf Mrzena Ph.D.

Bc. Zdeněk Bek
9. 5. 2018 10:24:52

Vzhledem k opakovaným případům nerespektování návěstí pro elektrický provoz a následným narušení plynulého provozu ze strany dopravců bylo zveřejněno  upozornění na tyto nedostatky. Zainteresované zaměstnace dopravců informujte o nutnosti dodržování předpisu SŽDC D1 část osmá - zvláštní ustanovení pro elektrizované tratě. Upozornění naleznete zde.

Bc. Zdeněk Bek
Kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku
27. 4. 2018 10:08:58

Vážení dopravci,
pro informativní výpočet ceny za použití dráhy jízdou vlaku byla vytvořena webová aplikace Kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku, která je dostupná na odkazu http://provoz.szdc.cz/kalkulacka/ a ve zjednodušené formě je funkční i na mobilních zařízeních.

Ing. Petr Šlachta