Novinky
31.7.2014 13:25:45

Dobrý den,

na webových stránkách portálu Provozování dráhy je od 7. července 2014 plně zpřístupněna aplikace "OSP" pro Objednávku služebních pomůcek GVD vydávaných SŽDC, s.o. pro JŘ 2014/2015.

Zadávání objednávek je možné v termínu do 6. srpna 2014 včetně.

Žádáme všechny objednavatele, kteří mají zájem o objednávku, aby zadali své požadavky v požadovaném termínu.

Doobjednávky po termínu uzavření objednávky nejsou možné. SŽDC, s.o. nevytváří zálohu vydávaných pomůcek GVD. K dispozici jsou elektronické verze na webu.

 

Bližší informace ZDE

Kontaktní adresa pro dotazy OSP@szdc.cz.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor jízdního řádu

Karolína Černá
Zveřejnění nového Prováděcího nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením
23.7.2014 9:07:41

Ředitel OŘ Plzeň schválil nové "Prováděcí nařízení pro trať Plzeň hlavní nádraží (mimo) - Klatovy (mimo) s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením". Účinnost je stanovena ke dni 1.8.2014. Dokument najdete ZDE

Tomáš Kabrle
Zveřejnění Prováděcího nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením
17.7.2014 11:12:12

Ředitel OŘ Plzeň schválil nové "Prováděcí nařízení pro trať České Velenice(mimo) - České Budějovice(mimo) s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením". Účinnost PNDOZ je stanovena ke dni 1.8.2014. Dokument najdete ZDE.

Tomáš Kabrle
7.7.2014 9:58:09

Dobrý den,

na webových stránkách portálu Provozování dráhy je počínaje dnem 7. července 2014 plně zpřístupněna aplikace "OSP" pro Objednávku služebních pomůcek GVD vydávaných SŽDC, s.o. pro JŘ 2014/2015.

Zadávání objednávek je možné v termínu do 6. srpna 2014 včetně.

Bližší informace ZDE

Kontaktní adresa pro dotazy OSP@szdc.cz.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor jízdního řádu

Karolína Černá
Upozornění na uvedení pevných trakčních zařízení pod napětí
4.7.2014 11:10:29

Dne 11.7.2014 v 18:55 bude uvedeno pod napětí 25kV trakční vedení 1. traťové koleje v mezistaničním úseku Tábor - Chotoviny. Podmínky elektrického provozu jsou uvedeny ZDE.

Tomáš Kabrle
Fakturace poplatku dle kapitoly 4.6 Prohlášení o dráze 2014
9.6.2014 8:55:07

Společnost Advanced World Transport, a.s. podala u Okresního soudu Ostrava žalobu proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, jako drážního správního úřadu, o změně Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu a pro jízdní řád 2014 (dále jen Prohlášení o dráze 2014). Okresní soud Ostrava vydal usnesení, kterým je odložena právní moc výroku I. rozhodnutí Ministerstva dopravy – odboru drah, železniční a kombinované dopravy ze dne 14.11.2013 č.j. 85/2013-130-SPR/5 a to do pravomocného skončení řízení. Z tohoto důvodu bude poplatek uvedený v kapitole 4.6 Prohlášení o dráze 2014 za období od 1.1.2014 dopravcům vyfakturován až po pravomocném skončení řízení nebo zrušení usnesení soudu.

Ing. Jiří Černý