Novinky
Nové Prováděcí nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením.
12.8.2014 13:14:26

Ředitel OŘ Plzeň schválil nové "Prováděcí nařízení pro trať Plzeň hlavní nádraží - Cheb s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením". Účinnost je stanovena ke dni 1.9.2014. Dokument najdete zde. V novelizovaném znění došlo především k následujícím úpravám: 

  • zapracovány návaznosti na novelizované předpisy SŽDC D1, SŽDC Bp1 a SŽDC Zam1,
  • pojem "ovládání" změněn na "řízení",
  • zapracována ustanovení o odevzdávce dopravní služby a předávce dopravny v aplikaci GTN,
  • zjednodušena nebo odstraněna ustanovení o dopravě speciálních vozidel, jízdě vlaků po částech a bezpečnosti při práci v kolejišti. 
Tomáš Kabrle
Zveřejnění nového Prováděcího nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením
23.7.2014 9:07:41

Ředitel OŘ Plzeň schválil nové "Prováděcí nařízení pro trať Plzeň hlavní nádraží (mimo) - Klatovy (mimo) s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením". Účinnost je stanovena ke dni 1.8.2014. Dokument najdete ZDE

Tomáš Kabrle
Fakturace poplatku dle kapitoly 4.6 Prohlášení o dráze 2014
9.6.2014 8:55:07

Společnost Advanced World Transport, a.s. podala u Okresního soudu Ostrava žalobu proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, jako drážního správního úřadu, o změně Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu a pro jízdní řád 2014 (dále jen Prohlášení o dráze 2014). Okresní soud Ostrava vydal usnesení, kterým je odložena právní moc výroku I. rozhodnutí Ministerstva dopravy – odboru drah, železniční a kombinované dopravy ze dne 14.11.2013 č.j. 85/2013-130-SPR/5 a to do pravomocného skončení řízení. Z tohoto důvodu bude poplatek uvedený v kapitole 4.6 Prohlášení o dráze 2014 za období od 1.1.2014 dopravcům vyfakturován až po pravomocném skončení řízení nebo zrušení usnesení soudu.

Ing. Jiří Černý