Novinky
Fakturace poplatku dle kapitoly 4.6 Prohlášení o dráze 2014
15.9.2014 15:12:27

Společnost Advanced World Transport, a.s. podala u Okresního soudu Ostrava žalobu proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, jako drážního správního úřadu, o změně Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu a pro jízdní řád 2014 (dále jen Prohlášení o dráze 2014). Okresní soud Ostrava vydal usnesení, kterým je odložena právní moc výroku I. rozhodnutí Ministerstva dopravy – odboru drah, železniční a kombinované dopravy ze dne 14.11.2013 č.j. 85/2013-130-SPR/5 a to do pravomocného skončení řízení. Z tohoto důvodu bude poplatek uvedený v kapitole 4.6 Prohlášení o dráze 2014 za období od 1.1.2014 dopravcům vyfakturován až po pravomocném skončení řízení nebo zrušení usnesení soudu.

Ing. Jiří Černý
Návrh Pokynu provozovatele dráhy k připomínkám dopravců
9.9.2014 13:55:37

Předkládáme provozovatelům drážní dopravy k připomínkám návrh Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1-2014. Obsahem tohoto pokynu je ověřovací provoz on-line dopravy. Vzhledem k tomu, že se jedná o zajištění činností, které se přímo týkají dopravců, předkládáme pokyn k připomínkovému řízení. Nárh dokumentu naleznete ZDE. Tabulku pro zapracování připomínek najdete ZDE. Případné připomínky a návrhy na úpravu zašlete do 19.9.2014 na e-mailovou adresu Radek@szdc.cz

Tomáš Kabrle
Změna č. 2 předpisu SŽDC D1 a SŽDC D3
29.8.2014 22:42:50

Dobrý den,

do složky Předpisy byla vložena změna č. 2 předpisů SŽDC D1 a SŽDC D3 - účinnost od 14.12.2014.

Marcela Štrinclová
Zveřejnění nového Prováděcího nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením
23.7.2014 9:07:41

Ředitel OŘ Plzeň schválil nové "Prováděcí nařízení pro trať Plzeň hlavní nádraží (mimo) - Klatovy (mimo) s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením". Účinnost je stanovena ke dni 1.8.2014. Dokument najdete ZDE

Tomáš Kabrle