Novinky
16. 1. 2019 13:18:40

Vážení dopravci,

poskytujeme vám další informace o možném zastavení provozu v mezistaničním úseku Pardubice-Přelouč. Informaci naleznete zde.“

Ing. Radim Pittner

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Generální ředitelství

systémový specialista

odbor bezpečnosti
a krizového řízení (O30)

Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1

Pracoviště: Sady 28. října 7a, BŘECLAV

M 602 786 521

pittner@szdc.cz

Bc. Zdeněk Bek
15. 1. 2019 11:57:34

Vážení dopravci,

SŽDC obdržela neveřejnou informaci o možném zastavení provozu v mezistaničním úseku Pardubice hl. n.- Přelouč. Příčinou je pravděpodobný nález nevybuchlé letecké munice v lokalitě Pardubice-Svítkov.

Dne 18. 1. 2019 budou pokračovat odkrývací práce. V případě, že se skutečně jedná o nevybuchlou leteckou pumu, rozhodne PČR o časovém harmonogramu odstranění nálezu a trvání bezpečnostních opatření.

Aktivace bezpečnostních opatření, spočívající v evakuaci ohroženého území a zastavení provozu se předpokládá dne 19. 1. 2019. Čas prozatím není stanoven. Pravděpodobná doba přerušení provozu není známá, ale dá se předpokládat v řádu hodin. Podrobnější informace budou k dispozici až 18. 1. 2019. SŽDC vás bude informovat.

SŽDC komunikuje s HZS a PČR Pardubického kraje a snaží se snížit dopad na železniční dopravu.

Pozor: Nelze vyloučit situaci, která si vyžádá zastavení provozu již 18. 1. 2019 při provádění odkrývacích prací."

Děkuji

Ing. Radim Pittner

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Generální ředitelství

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Dlážděná 1003/7, Praha

mobil: 602 786 521

Bc. Zdeněk Bek
7. 1. 2019 16:19:34

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (dále jen „O14“) připravil návrh pokynu provozovatele dráhy, jehož náplní je stanovení základních provozních pravidel pro provoz evropského vlakového zabezpečovače (dále jen „ETCS“) v rámci 3. etapy ověřovacího provozu traťové části ETCS v úseku Kolín – Česká Třebová – Brno – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko a v navazujících mezistaničních úsecích.

Tento pokyn provozovatele dráhy pro některé případy zpřísňuje ustanovení předpisu SŽDC Z8, díl IV po dobu 3. etapy ověřovacího provozu v souladu se zprávou o hodnocení bezpečnosti pro provozní ověření vydanou hodnotitelem bezpečnosti podle ČSN EN 50129 Výzkumným Ústavem Železničním, a. s., Praha pod č. j. ZHB/18/CCT/CS/0313 dne 20. 12. 2018. Obdržení připomínek předpokládáme do 29. ledna 2019.

Uvedený návrh pokynu naleznete zde.

Ing. Marcel Klega

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Generální ředitelství

systémový specialista

odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14)

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Pracoviště Nerudova 773/1,772 58 Olomouc

T 972 741 240

M 725 144 183

E klega@szdc.cz

Bc. Zdeněk Bek
2. 1. 2019 18:04:01

Vážení dopravci,

na portále provozovatele dráhy jsou zveřejněny prezentace a záznam z diskuze z 13. setkání s dopravci. Souborry najdete zde.

Ing. Jiří Černý
21. 12. 2018 16:49:39

Vážení dopravci,

 

na portále je v sekci Předpisy vložen předpis SŽDC Z8 díl IV (prozatímní) Evropský vlakový zabezpečovač ETCS. Odkaz zde. Předpis se použije pro vozidla s prokázanou kompatibilitou mobilní a traťové části ETCS a s vydaným průkazem způsobilosti pro mobilní část vlakového zabezpečovače ETCS.

Rozkaz ETCS (oboustranný) používaný u SŽDC je samostatně k dispozici zde.

Informaci o 3. etapě OP ETCS naleznete zde.

S pozdravem

 

Ing. Marcel Klega

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Generální ředitelství

systémový specialista

odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14)

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Pracoviště Nerudova 773/1,772 58 Olomouc

T 972 741 240

M 725 144 183

E klega@szdc.cz

Bc. Zdeněk Bek