Novinky
Výluková činnost na trati 501
9.4.2014 10:55:19

Vážení dopravci,

upozorňujeme, že rozsáhlá výluková činnost na trati 501, aktuálně podle ROV 63077 ve dnech 17.04. -21.04. 2014, vyvolá výrazné zhoršení provozní situace na odklonových tratích 502 a 524. Z tohoto důvodu nebude pravděpodobně možné zajistit jízdu všech vlaků nákladní dopravy po uvedených tratích, objednaných na základě žádostí o individuální ad hoc přidělení kapacity dráhy, zejména pak v denních hodinách. Zohledněte prosím tuto skutečnost při podávání Vašich žádostí. Děkujeme za pochopení

OSS Praha

Ing. Jiří Černý
Pokyn k provozu hnacích vozidel typu ES64U4-C a D Taurus - změna č.4.
9.4.2014 8:42:28

Na základě posouzení kompatibility hnacích vozidel ES64U4-C a ES64U4-D "Taurus", byla provedena změna Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 6/2008 ve znění změny č.4. Změnou došlo k rozšíření seznamu tratí, kde mohou být hnací vozidla typu ES64U4-C a ES64U4-D provozována. Jedná se o úseky Kolín - Nymburk hl.n. - Lysá n.L. - Praha Vysočany a Nymburk hl.n. - Poříčany. Provozování těchto drážních vozidel v žst. Nymburk hl.n. a Mstětice je omezeno ustanoveními čl. 2.2. a 2.3 pokynu. Drážní vozidla  typu ES64U4-C a ES64U4-D vzhledem k vlivu na zab. zařízení jako jediné činné hn. vozidlo tohoto typu na vlaku (přípřež a postrk na jednom vlaku není dovolen), viz ustanovení čl. 4.1. Dále byla rozšířena možnost průjezdu vlaků osobní dopravy žst. Kutná Hora viz čl. 2.1 pokynu. Uvedený pokyn naleznete zde.

Bc. Zdeněk Bek
SŽDC D1
31.3.2014 12:55:38

Na Portále provozování dráhy do adresáře - Předpisy / SŽDC D1 - byl vložen předpis SŽDC D1 se zapracovanou změnou č.1 a výnosem č.1. 

Odkaz naleznete zde .

Marcela Štrinclová
28.3.2014 10:23:45

Dobrý den.

V termínu do 18. dubna 2014 probíhá kontrola a aktualizace kontaktních údajů všech objednavatelů nutná pro zajištění přístupových práv do aplikace OSP (objednávka služebních pomůcek) na portálu Provozování dráhy, kde objednávka pomůcek pro JŘ každoročně probíhá.

Bližší informace ZDE

Kontaktní adresa pro dotazy OSP@szdc.cz.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor jízdního řádu

Karolína Černá
Informace k rádiovému provozu a přístupu na ŽDC
25.3.2014 12:41:14

SŽDC požádala Drážní úřad o vyjádření k vybavenosti drážního hnacího vozidla mobilním terminálem rádiové sítě GSM-R, případně i vozidlovou radiostanicí jiného rádiového systému. Dotaz SŽDC najdete ZDE. Stanovisko Drážního úřadu najdete ZDE

Tomáš Kabrle
Změny kategorie u části dráhy celostátní
24.3.2014 10:11:20

Na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy dochází v IS SŽDC k 7.4.2014 k následujícím změnám v kategorii dráhy:

  • část celostátní dráhy Hradec Králové – Jičín - Turnov – nově dráha regionální Hradec Králové – Jičín - Turnov, určená začátkem v železniční stanici Hradec Králové v železničním km 0,638 na výhybce č. 75 a koncem v železniční stanici Turnov v železničním km 29,000 na výhybce č. 18.
  • část celostátní dráhy Valašské Meziříčí – Ostrava-Kunčice – nově dráha regionální Valašské Meziříčí – Ostrava-Kunčice, určená začátkem v železniční stanici Valašské Meziříčí na výhybce č. 87a/b v železničním km 61,600 a koncem tratě v železniční stanici Ostrava-Kunčice na konci výhybky č. 101 v železničním km 8,926.
  • část celostátní dráhy Benešov nad Ploučnicí - Jedlová – nově dráha regionální Benešov nad Ploučnicí - Jedlová, určená začátkem v železniční stanici Benešov nad Ploučnicí od výhybky č. 18 v železničním km 12,065 a koncem v železniční stanici Jedlová na konci výhybky č. 3 v železničním km 40,115
Ing. Jiří Černý