Novinky
13. 9. 2019 8:47:32

HelpDesk provozuschopnosti dráhy

Na e-mailové adrese „helpdeskdopravci@szdc.cz“ byl zřízen HelpDesk s názvem SŽDC HelpDesk dopravci, kam je možno zasílat podněty dopravců týkající se závad na provozované  železniční dopravní cestě v síti spravované SŽDC. Jedná se o typy závad, které nemají bezprostřední vliv na bezpečnost a plynulost provozování dráhy jako např. snížená viditelnost návěstidel, poškození výstroje dráhy, vegetace která může zasáhnout do průjezdného průřezu, sesuv svahu, podmáčení trati apod. Závady sdělené na HelpDesk budou zaevidovány a postoupeny  příslušnému správci dané lokality, který závadu posoudí a přijme řešení. O způsoby vyřešení závady bude oznamovatel zpětně vyrozuměn emailem.

Uvedený HelpDesk není určen pro zajišťování dopravní cesty, hlášení poruch a jiné operace nesouvisející s provozuschopností dráhy.

Podmínkou pro úspěšné řešení závad je správné formulování daného problému. E-mailová zpráva (podnět) musí obsahovat tyto náležitosti:

  1. Identifikace oznamovatele - jméno a příjmení, zaměstnavatel, pracovní zařazení, telefonní kontakt a e-mail (z důvodu zpětné vazby).
  2. Druh a podrobný popis závady.
  3. Lokalizace závady - číslo trati dle JŘ, žst. nebo mezistaniční úsek, kilometrická poloha.
Milan Váňa
12. 9. 2019 9:34:58

Včera 11. 9. 2019 v nočních hodinách se začaly objevovat podezřelé emaily.

Jedná se např. o nedostatek místa ve schránce, změnu hesla či přihlášení do Portálu.  

Uvedené emaily odstraňte z pošty, jedná se o podvodné zprávy za účelem vylákání Vašich přístupových údajů do pošty a dalších aplikací.

 

Děkuji za spolupráci

Jana Boušková HelpDesk O22

Ing. Libor Stejskal