Správa železnic – úvodní stránka   Provozování dráhy
Jméno:
Heslo:
 

Pohotovostní telefony Správy železnic, státní organizace
 
Firma Funkce Kontakt
SZCZ Hlavní dispečer


Ústřední dispečer
+420 972 244 180
+420 972 244 182
+420 725 790 090
+420 972 244 481
+420 972 244 482
+420 724 172 965
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Kontakty na pohotovosti RSM ČD GŘ ČD O12 Malásek Jan +420 972 233 662
+420 725 083 138
Malasek@gr.cd.cz
Kontakty na pohotovosti OŘ Správy železnic GŘ SZCZ OP Nemešová Ingrid +420 972 244 653
Nemesova@spravazeleznic.cz


Seznam kontaktů dopravců pro operativní řízení a hlášení MU
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Seznam kontaktů GŘ SZCZ OSV Králová Dana +420 972 244 504
+420 724 334 316
KralovaD@spravazeleznic.cz


Seznam kontaktů Správy železnic pro hlášení MU
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Vedoucí oblasti operatovního řízení, Vedoucí směny OOŘ
Kontakty na ŽST PO OŘ
Kontakty na OŘ PO
Mapa obvodů OŘ a PO
GŘ SZCZ - úsek NŘP - O18 Ing. Surý Pavel, MBA +420 972 625 044
+420 602 570 682
Sury@spravazeleznic.cz
Kontakty na vedoucí pracovních týmů a sekretáře na stavbách
Stavební správy východ
SZCZ SSV Mgr. Lenka Kargerová +420 722 823 914
KargerovaL@spravazeleznic.cz, SSVsek@spravazeleznic.cz
Kontakty na vedoucí pracovních týmů a sekretáře na stavbách
Stavební správy západ
Plzeň
Praha
SZCZ SSZ Ing. Martin Šesták +420 602 708 920
+420 972 244 732
SestakM@spravazeleznic.cz, SSZsek@spravazeleznic.cz
Mapa působnosti SZCZ SSV Mgr. Lenka Kargerová +420 722 823 914
KargerovaL@spravazeleznic.cz


Ekologické havárie a havarijní úniky
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Kontakty na ekology SZCZ dle jejich působnosti a ohlašovací povinnosti (ZHP)
Kontakty na odborné smluvní firmy pro SZCZ
Mapa působnosti
GŘ SZCZ OŽP Havelková Ivana +420 972 765 516
+420 724 590 158
Havelkova@spravazeleznic.cz
Kontakty na ekology ČD a jejich působnosti
Kontakty na odborné firmy pro ČD
Mapa působnosti RSM ČD
GŘ ČD O12 Malásek Jan +420 972 233 662
+420 725 083 138
malasek@gr.cd.cz
Kontakty na ekology ČD-Cargo a jejich působnosti ČD Cargo Ing. Jechová Blanka +420 725 585 706
Blanka.Jechova@cdcargo.cz


Hlášení a šetření mimořádných událostí
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Zásahové obvody JPO HZS SZCZ
Mapa hranic zásahových obvodů JPO HZS SZCZ
Telefonní seznam pro hlášení MU na OIS JPO HZS SZCZ
Kontakty pro objednání výjezdu NPP v DKV
GŘ SZCZ HZS Ing. Pecka Bedřich +420 972 235 132
Pecka@hzs.pha.szdc.cz
Přechodnost nehodových pomocných prostředků    
 
Telefonní seznam Odboru systému bezpečnosti provozování dráhy
Mapa působnosti ÚP O18
Seznam smluvních partnerů, pro které O18 provádí šetření MU
GŘ SZCZ O18 Bc. Kočovský Miroslav +420 972 225 632
Kocovsky@spravazeleznic.cz