PŘÍJEZDY20:18
OdkudDruhČísloČasZpožděníZe směruNástupištěKolej

Vysoké Mýto m.

Os1501920:21Vysoké Mýto1A5a

Praha-Smíchov

R897, R1820:24Praha hl.n., Praha-Libeň, Kolín, Přelouč, Pardubice hl.n.11

Lichkov

Os503620:33Jamné n.Orlicí, Letohrad, Ústí nad Orlicí

Brno hl.n.

R860, R1920:35Brno-Židenice, Blansko, Skalice n.Svit., Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí2

Náchod

Os511920:58N.Město n.Met, Týniště n.Orlicí, Čermná n.Orlicí

Žilina

Ex120, Ex221:225 minPúchov, Valaš.Meziříčí, Hranice na Mor., Olomouc hl.n., Zábřeh na Mor., Česká Třebová

Pardubice hl.n.

Os503121:27Moravany, Zámrsk

Praha-Smíchov

R875, R1921:43Praha hl.n., Praha-Libeň, Kolín, Přelouč, Pardubice hl.n.

Česká Třebová

Os504222:15Ústí nad Orlicí

Vysoké Mýto m.

Os1506322:33Vysoké Mýto
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění