PŘÍJEZDY2:20
OdkudDruhČísloČasZpožděníZe směruNástupištěKolej

Česká Třebová

Os504004:50Ústí nad Orlicí

Vysoké Mýto m.

Os1503304:50Vysoké Mýto

Česká Třebová

Os500205:33Ústí nad Orlicí

Přerov

R898, R1805:35Olomouc hl.n., Zábřeh na Mor., Česká Třebová, Ústí n.Orlicí

Pardubice hl.n.

Os628106:12Moravany, Zámrsk

Česká Třebová

Os500406:19Ústí nad Orlicí

Vysoké Mýto m.

Os1503506:21Vysoké Mýto

Hr.Králové hl.n.

R883, R1806:24Pardubice hl.n.

Česká Třebová

R874, R1906:35Ústí n.Orlicí

Náchod

Os511707:21N.Město n.Met, Týniště n.O., Čermná n.Orlicí
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění