Novinky
Informace pro dopravce ve vztahu k vyhlášenému nouzovému stavu
29. 5. 2020 13:59:39

Správa železnic, státní organizace, přijala pro zmírnění dopadů vyhlášeného nouzového stavu na dopravce následující opatření (shrnutí již dříve zveřejněných novinek):

  • od 12. 3. 2020 do odvolání  neuplatňuje Správa železnic, státní organizace, Sankci za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu;
  • po dobu stavu nouze vyhlášeného vládou ČR resp. Poslaneckou sněmovnou ČR nebude Správa železnic vůči dopravcům uplatňovat úroky z prodlení ani další sankce plynoucí z pozdních plateb za užití dráhy jízdou vlaku nebo z jiných titulů souvisejících s provozováním drážní dopravy.
Ing. Jiří Černý
25. 5. 2020 10:59:45

Informace dopravcům:

oznamujeme že dnem 1.6.2020 bude uvedeno do rutinního provozu propojení sítě GSM-R CZ a GSM-R SK. Bližší informaci naleznete zde.

Bc. Zdeněk Bek
21. 5. 2020 14:54:43

Informace Ř 010 k přeškolení a přezkoušení z předpisů provozovatele dráhy SŽ

 

Na základě obdržených požadavků se dne 10.6.2020 uskuteční proškolení a přezkoušení zkoušejících strojvedoucích z předpisů provozovatele dráhy SŽ.

Proškolení v délce 4 hodiny a přezkoušení v délce 2 hodiny se uskuteční na GŘ SŽ, Křižíkova 552/2, suterén, učebna 6. Čas zahájení je stanoven na 9:00 hodin.

Cena za proškolení a přezkoušení bude na základě objednávky stanovena dle platného ceníku č.j. 28464/11-O11.

Termín pro zaslání objednávek je stanoven na 2.6.2020. Objednávky zasílejte na e-mail: vzdelavani@szdc.cz.

Bc. Zdeněk Bek
26. 3. 2020 12:11:50

Vážení dopravci.

Správa železnic, státní organizace obdržela informační materiál Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (HZS) o závěrech šetření požáru vlakové soupravy v Ejpovickém tunelu dne 14. ledna 2020.
HZS konstatuje, že došlo k závažným porušením požárně bezpečnostních předpisů.
Věnujte, prosím, pozornost dopisu náměstka generálního ředitele Správy železnic pro řízení provozu, kde naleznete bližší informace.

Dopis je zveřejněn zde.

Karolína Černá