Prodej jízdních dokladů informace

SŽDC službu prodeje jízdních dokladů nabízí pouze do konce platnosti jízdního řádu 2019, tj. do 7.12.2019

Prodej jízdních dokladů je stranou SŽDC zajišťován na základě smluvního vztahu s dopravcem (smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení). Smlouva bude vždy obsahovat následující podmínky prodeje:

 •  jasné oddělení komerční činnosti od zajištění dopravních úkonů před příjezdem vlaku, tzn. uzavření výdejny jízdenek 5 minut před jeho pravidelným příjezdem,
 •  zjednodušení příslušné odborné zkoušky, kvalifikaci pro prodej jízdenek zabezpečit v rozsahu praktické způsobilosti,
 •  možnost odbavení cestujícího bez přirážky ze závažných provozních důvodů – platnost ústního oznámení vlakovému doprovodu,
 •  minimalizace sankcí za neobsazení směny.

Dopravce je povinen v místech prodeje vybavit na své náklady prodejní místo technickým zařízením pro výdej a tisk jízdenek. Případné připojení do internetové sítě zajistí SŽDC, a to na žádost dopravce a na jeho náklady.

Dále je dopravce povinen na své náklady provádět proškolení, přezkoušení a udržení odborné způsobilosti zaměstnanců SŽDC, kterou požaduje pro výkon uvedených činností.

Tento prodej je realizován za úplatu, která činí 6,5 % z dosažené tržby.

V rámci prodeje jízdních dokladů mohou být zajišťovány ještě tyto činnosti:

 •  prodej (nikoliv nabídka) jízdních dokladů v rámci akvizičních slev,
 •  ověřování a potvrzování žákovských a studentských průkazek (obecně průkazek),
 •  uplatňování slevových kupónů (vouchery, kompenzace a úvěry),
 •  přijímání a evidence přeprav osob s omezenou schopností orientace a pohybu.

Z prodeje jízdních dokladů jsou zásadně vyloučeny tyto činnosti:

 •  rezervace a předrezervace jízdních dokladů,
 •  žádosti a výdeje In Karet (obecně karet),
 •  prodej Kilometrické banky,
 •  reklamace (návratky jízdného),
 •  úhrady hlášenek (např. pokuty, přirážky),
 •  přijímání žádostí o odškodnění cestujících (při zpoždění vlaku, alternativní přeprava – taxi),
 •  přijímání a evidence přeprav skupin cestujících,
 •  prodej losů a reklamních předmětů,
 •  realizace plateb v cizích měnách.

Příloha:
Seznam lokalit, ve kterých SŽDC nabízí službu „Prodej jízdních dokladů“


Přílohy: