Úvod - rozhraní Dispečer

Informační systém ISOŘ KADR slouží pro podporu prodeje kapacity dráhy a přidělování tras vlaků.

Tuto nápovědu si lze zobrazit kliknutím na ikonku s otazníkem v levém horním menu. Téma nápovědy se zobrazuje vždy podle aktuální akce uživatele.

Rozhraní Dispečer, ve kterém se právě nacházíte slouží pro posouzení žádosti na kapacitu, včetně zobrazení výsledku jeho zpracování. V tomto rozhraní jsou zobrazeny vždy žádosti všech dopravců.

K dispozici jsou následující akce se žádostí:

 • posouzení žádosti za svůj obvod RCP;
 • odejmutí přidělené kapacity žádosti;
 • odemknutí žádosti pro opětovnou editaci;
 • zamknutí žádosti pro opětovnou editaci;
 • přechod do rozhraní vybraného dopravce;
 • tisk žádosti;
 • generování statistických informací z definovaných žádostí.

Jednotlivé funkce jsou rozdělené do přehledných záložek:

 •  - Žádosti - více informací zde
 •  - Výluky - více informací zde.
 •  - Společnosti - více informací zde
 •   Číselníky - více informací zde
 •  - Statistiky - více informací zde.

Samotné okno aplikace KADR je rozděleno na čtyři hlavní části v pořadí od shora dolů:

 • horní hlavní menu s funkčními tlačítky pro každou záložku zvlášť;
 • záložky, kde každá vybraná je zvýrazněna tmavě žlutou barvou a ostatní jsou šedé;
 • seznam/tabulka k aktuálně vybrané záložce;
 • informační řádek s počtem přístupů, datem poslední aktualizace, kontaktem na správce a informací o aktuální verzi.

Informace o změnách a novinkách v aktuální verzi aplikace ISOŘ KADR najdete zde.

Příklad nově otevřeného okna aplikace KADR s vybranou záložkou Žádosti: