Záložka Žádosti

Jednotlivé části popisu článku:
1. Záhlaví záložky

2. Seznam žádostí
3. Vyhledání a filtr žádostí

1. Záhlaví záložky

 

Číslo Popis

1

Kliknutím na tuto ikonu se otevře nové okno s nápovědou k aktuálnímu formuláři.

2

Aktuálně zobrazená záložka.

3

Kliknutím na záložku se přejde na záložku Aktivace, více informací je v článku Aktivace.

4

Najetím kurzoru myši na záložku Omezení se zobrazí výběr podsložek této záložky: Seznam, Mapa. Výběrem z podsložek se otevře nové okno aplikace DOMIN.

5

Kliknutím na záložku Společnosti se provede přechod na na tuto záložku, více informací je v článku Záložka Společnosti.

6

Najetím kurzoru myši na záložku Číselníky se zobrazí výběr podsložek této záložky: Hnací vozidla, Speciální vozidla, Cenová ujednání, Služby, Úkony, Produkty.

7

Kliknutím na záložku Statistiky se provede přechod na tuto záložku, více informací je v článku Statistiky

8

Kliknutím na záložku KADR desktop se provede přechod na tuto záložku, více informací je v článku Instalace KADR desktop

9

V tomto poli se zobrazuje text rychlé zprávy.

10

Název role přihlášeného uživatele.

11

Ikonou lze provést změnu role přihlášení.

12

Ikonou vlajky lze provést výběr překladu aplikace (čeština, angličtina, němčina, polština)

13

Kliknutím na jméno přihlášeného uživatele se zobrazí detail účtu na logserveru, více informací je v článku Detail účtu.

14

Tlačítko slouží k odhlášení z aplikace.

2. Seznam žádostí

 

Číslo Popis

1

V této části formuláře se zobrazují informativní zprávy systému

2

Ve sloupci lze provést výběr jednotlivých žádostí.

3

Sloupec Dopravce - zobrazuje se zde zkratka dopravce. Po najetí kurzoru myši na tuto zkratku se zobrazí celý název dopravce s evidenčním číslem.

4

Evidenční číslo - představuje identifikační údaj žádosti ve formátu: číslo_žádosti-číslo_dopravce-grafikon-X (kde X je: c=ad hoc, b=za více jak tři pracovní dny, a=žádost o trasu z pravidelného GVD), s=složená žádost. Náhled žádosti provedete kliknutím na žádost - více informací je zde.

5

Stav (Kapacita, Trasa) - udává stav posouzení. Podrobnější popis zde.

6

Zámek - stav je udáván ikonkou zamčeného nebo odemčeného zámku v zelené, žluté nebo červené barvě. Více informací zde.

7

Zpracování - trojúhelník slouží jako pomůcka při práci s žádostí. Má tři barevné stavy - červený, žlutý a zelený

8

Datum přijetí - datum, kdy byla žádost dopravcem postoupena k posouzení.

9

Přidělení kapacity - datum, kdy byla žádosti přidělena kapacita.

10

Posouzení - číselný kód stavu posouzení žádosti.

11

Přidělení - číselný kód stavu přidělení kapacity.

12

Produkt - kód požadované nebo přidělené žádosti.

13

Datum odjezdu - datum odjezdu z výchozího bodu trasy, popřípadě u trasy ze zahraničí. Jedná se o datum odjezdu z prvního dopravního bodu na území České republiky.

14

Popis trasy - výchozí a cílový dopravní bod trasy žádosti oddělený pomlčkou.

15

Dní - číslo udává počet dnů v žádosti.

16

Ikony funkcí:

Vrátit žádost - vrátit lze pouze postoupenou žádost. Pokud konstruktér SŽDC do této žádosti ještě nazasáhl, provede se automatické vrácení žádosti do role dopravce. V jiném případě musí OSS provést povolení/zámítnutí vrácení žádsti.
Odmítnout vrácení žádosti - IM odmítne vrácení žádosti SŽDC. Je nutné provést rozhodnutí vrácení/odmítnutí, v jiném případě nelze dále posuzovat tuto žádost.
Odejmout kapacitu - funkcí lze odejmout kapacitu na jednotlivé dny.
Stáhnout depeši - ikona je dostupná pouze pokud je u žádosti vydána depeše. Kliknutím na tuto ikonu se nabídne soubor TXT ke stažení.
Tisk žádosti - kliknutím na ikonu se zobrazí nabídka pro výber tiskové sestavy, více informací je v uvedeno v článku Tisk žádostí.

17

Ikony hromadných akcí - pro hromadnou akci je nutné vybrat žádost (viz bod 2) a kliknout na příslušnou ikonu hromadné akce (smazat, vrátit, postoupit).

18

Výběr vše provede výběr všech dostupných žádostí pro hromadnou akci (viz bod 15)

19

Stánkování seznamu žádostí.

20

Počet zobrazených položek - počet zobrazených položek v seznamu. V závorce je uveden celkový počet žádostí.

3. Vyhledání a filtr žádostí

 

Číslo Popis

1

V této části můžete vyhledávat vlaky podle těchto položek: Evidenční číslo žádosti, TR, PA a RINu dopravce. Hledaný klíč vložíte do textového pole a stisknete tlačítko Vyhledat.

2

Volby filtrování dle stavu žádosti.

3

Položka "Zvolené období" musí být vybrána vždy.

4

V této části jsou další upřesňující položky pro filtrování.

5

Filtrování podle typu žádostí.

6

Počet na stránku - v nabídce lze určit, kolik se má na stránku zobrazit položek.

7

Tlačítko Aplikovat - stisknutím tlačítka Aplikovat se zohlední všechny zadané položky ve filtru.

8

Tlačítko Výchozí - toto tlačítko vrátí filtr do výchozího nastavení.

9

Aktualizace stránky - v nabídce lze určit časový interval automatické aktualizace seznamu žádostí.

10

Zobrazit žádosti testovacích dopravců - volbou se zobrazí také žádosti testovacích dopravců.

11

Zobrazit žádosti chráněné přepravy - volbou se zobrazí žádosti, které jsou opatřeny chráněnou přepravou. Tato volba je dostupná pouze uživatelům s právem přístupu na chráněnou přepravu.