Cenové ujednání

Zpět na úvodní nápovědu

Na této obrazovce je zobrazen seznam všech cenových ujednání, které jsou zavedeny v databázi. Tyto cenové ujednání jsou k dispozici v rozhraní Dopravce při editaci nebo zakládání nové žádosti. Seznam je rozdělen na více stránek. Na další stránky se uživatel dostane kliknutím na příslušné číslo pod seznamem.

Příklad obrazovky se seznamem cenových ujednání:

Dále lze tento seznam seřazovat podle parametrů Název, Zkratka, Platnost od, Platnost do. Lze využít funkci seřazování žádostí podle různých parametrů/sloupců. Dostupnost této funkce je indikována změnou kurzoru myši z šipky na bílou ruku v horním řádku. Seřazování se provádí kliknutím na příslušný sloupec. Seřazení slep provedeme kliknutím na daný název sloupce, kde se zobrazí šipka, která udává smeř seřazení cenových ujednání.

Funkční tlačítka jsou umístěna ve dvou částech obrazovky:

 

1. Hlavní menu záložky Cenové ujednání obsahuje položky: 

  •  - Nápověda - zobrazí v novém okně tuto nápovědu.
  •  - Název role - název role právě přihlášeného uživatele.
  •  - Výběr rozhraní - pokud má uživatel přiděleno více rolí, lze se pomocí této ikony mezi rolemi přepnout. Více informací zde.
  •  - Volba jazyka - pomocí této ikony lze provést volbu jazyka (čestina, angličtina, němčina a polština).
  •  - Hodiny s odpočtem - při nečinnosti uživatele v aplikaci hodiny odpočítávají čas, kdy systém automaticky uživatele odhlásí (vyjímku tvoří seznam žádostí, kde dochází k automatické aktualizaci seznamu po 5minutách).
  •  - Jméno přihlášeného uživatele - pokud je uživatel přihlášen, je zde zobrazeno jeho jméno. Po kliknutí na toto jméno lze provést změnu hesla, změnu parametrů účtu na Logseveru. Více informací zde.
  •  - Odhlásit - odhlásí uživatele ze systému.

2. V seznamu cenových ujednání:

  •  - Název- uvádí název cenového ujednání, které je jí přiřazeno v databázi. Po kliknutí se zobrazí náhled na cenové ujednání, více informací zde.

Zpět na úvodní nápovědu