Co je nového - rozhraní Dispečer

Zpět na úvodní nápovědu

verze 2.5.8 - 27.4. 2011

 • Záložka Žádosti
  • Nová položka ve filtru žádostí (Spravující OOŘ). 

verze 2.5.0 - 22.3. 2011

 • Záložka Žádosti
  • Změna práce s OOŘ

verze 2.4.7 - 6.1. 2011

 • Záložka Žádosti
  • Zpřístupněna volba Stažení depeše. [KADR-2326]
  • Přesun ikon v seznamu žádostí pro stažení depeše před tisk.

verze 2.4.4 - 25.11. 2010

 • Záložka Žádosti
  • Volba tarifní ceny v nové/editaci žádosti.
  • Zobrazení tarifní ceny v náhledu žádosti.

verze 2.4.3 - 18.11. 2010

 • Záložka Žádosti
  • Přidána nová ikona Depeše v seznamu žádostí. [KADR-2271]
  • Opraveno nekorektní filtrování žádostí - filtrování bodu trasy a OOŘ najednou. [KADR-2313]
 • Záložka Statistiky
  • Opravena chyba v nastavení statistiky Sestava žádostí na kapacitu dráhy. [KADR-2312]

 

verze 2.4.2 - 10.11. 2010

 • Záložka Žádosti
  • Přidány nové položky v nové/editaci žádosti a detailu žádosti (Min. výměra brzd. procent a Počet náprav. [KADR-2302]
  • Odstraněn úvodní formulář při tvorbě žádosti.
 • Záložka Archiv - dostupná pouze v rozhraní dopravce [KADR-2304] 
 • Záložka Statistiky
  • Upraven způsob stažení souboru se statistikou.

verze 2.4.1 - 21.10. 2010

 • Záložka Žádosti
  • Nová položka Obchodní případ v nové, editaci a detailu žádosti.
  • Obarvení textu v řádku v seznamu žádostí při osobní veřejné dopravě.
  • Nové kategorie vlaku (ND - nákladní doprava, ODv - osobní doprava veřejná).
 • Záložka Statistiky
  • Oprava statistik  Podrobný rozbor posouzení kapacity a Podrobný rozbor odřeknutí a odejmutí kapacity.

verze 2.4.0 - 12.10. 2010

 • Záložka Statistiky
  • Nová verze statistik.

verze 2.3.6 - 9.9. 2010

 • Záložka Žádosti
  • Úprava generování čísla žádosti o trasu. [KADR-2242]
  • Ošetření drobné chyby v mapě při nestandardním použití funkce odklon. [KADR-2234]
 • Záložka Výluky
  • Opravení chyby v jádru aplikace, při které za jistých okolností došlo k nekorektnímu zobrazení mapy výluk. [KADR-2244]
 • Záložka Statistiky
  • Upraven výstup exportu statistiky 10 - odstraněno zalomení v buňkách.
  • Upraveno seřazení sloupců v statistice 10 dle původního.
 • Ostatní
  • Změna čísla technické podpory.
  • Úprava loga aplikace.
  • Oprava stylů - při rozlišení 1024x768 v IE7 (a IE6) se již nezobrazuje  spodní posuvník.

verze 2.3.5 - 27.8. 2010

 • Záložka Žádosti
  • Oprava filtrování žádostí dle bodu s i bez diakritiky. [KADR-2236].

verze 2.3.4 - 26.8. 2010

 • Záložka Žádosti
  • Oprava při editaci kopírované žádosti.
 • Záložka Statistiky
  • Ukládání sestavy 10 do xml (místo původní špatné přípony xls). 

verze 2.3.3 - 24.8. 2010

 • Záložka Žádosti
  • Novinka - hromadná úprava parametrů bodů trasy v nové/editaci žádosti
  • Oprava tisku sestavy pro zavedení vlaku pro žádosti typu "a". [KADR-2216]
 • Záložka Výluky
  • Oprava aplikace filtru u seznamu výluk. [KADR-2217]
 • Záložka Statistiky
  • Změna výstupu sestavy 10.
  • Rozšíření filtru sestavy 10 o výběr dat z požadované nebo přidělené trasy.
  • Filtr sestavy žádostí na kapacitu dráhy - oddělení položek Vlaky s MZ a Rozhodnutí DÚ od části Druhy vlaků. [KADR-2223]
 • Ostatní
  • Oprava zobrazení detailu účtu. [KADR-2219]

verze 2.2.1 - 22.6. 2010

 • Záložka Žádosti
  • Automatické seřazení hnacích vozidel podle funkce HV v příchozích žádosti TAF TSI
  • Zrušení funkce a stavů rozhodnutí o poplatku
  • Barvení stavu žádosti (KT) v seznamu žádostí (postupné posouzení)
  • Automatické přidání úkonu "Jiný důvod k pobytu" v případě zadání pobytu a nevybrání úkonu v bodě trasy [KADR-2163]
  • Nutnost zadat pobyt při změně hnacích vozidel (výjimka je odebrání nezavěšeného postrku) [KADR-2162]
  • Podmíněné zobrazování validátoru u výběru dopravce (jen u bodu sousedního státu) a u pobytu
  • Kontrola, že výchozí a cílový bod trasy není státní hranice v nové/editaci žádosti [KADR-2179]
  • Automatické zvolení úkonu "Jiný důvod pobytu" při změně hnacích vozidel ve smyslu přidání nezavěšeného postrku v nové/editaci žádosti [KADR-2162]
  • Při zahraničních trasách musí být zadán příhraniční bod [KADR-2179]
  • Výjimka v nutnosti zadat pobyt při úkonech "Zastavení jen na znamení" a "Pobyt kratší než 1/2 minuty" v tvorbě nové/editaci žádosti [KADR-2182]
  • Automatické doplnění bodů trasy při kopírování a editaci (editace vždy přes mapu)
 • Záložka Společnosti
  • Změna délky IČ v editaci společnosti
  • změna "Kód EU" na UIC kód společnosti v detailu společnosti
  • Seznam společností - přidán nový sloupec Kód UIC [KADR-2184]
  • Filtr - vyhledávání dle "Kód UIC" v seznamu společností [KADR-2186]
  • Nová/editace společnosti - povinná položka Kód UIC [KADR-2185]
 • Záložka Statistiky
  • sestava 12
 • Ostatní
  • Modifikace dialogu pro změnu hesla (resetovaného i po vypršení jeho platnosti - různé způsoby zobrazení dialogu a dostupnosti a funkčnosti tlačítek)

 

verze 2.2.0 - 25.3. 2010

 • Záložka žádosti
  • Nová žádost - povinná volba režimu brzdění
  • Nová žádost - zakázána možnost tvorby žádosti mimo mapu
  • Zakázané kopírování a editace žádosti vytvořené mimo mapu
  • Nové kódy posouzení
 • Sestavy - přidán nový sloupec Pobočka
 • Polský překlad aplikace

verze 2.1.8 - 5.1. 2010

 • Záložka žádosti
  • Oprava práce s mapou - hledání nejkratší trasy.
  • Oprava kopírování zahraniční žádosti typu "a".

verze 2.1.6 - 4.12. 2009

 • Záložka Žádosti
  • Oprava tvorby žádosti přes mapu - Editace prvního dopravního bodu a následné kliknutí na tlačítko Další. [KADR-2080]
  • Novinka v rozhraní dopravce: V seznamu žádostí umožněno kopírování žádosti typu A. [KADR-2006]
  • DA: Posouzení žádosti - doporučený kód. [KADR-2093]
  • Dopravce: Tvorba / editace žádosti - posledním formuláři Parametry trasy vlaku upraven text "Poznámka" na Poznámka k vlaku". [KADR-2111]
 • Záložka Výluky
  • Novinka: rozšíření funkčnosti o podporu zobrazování výluk v mapě. [KADR-2009]
  • Změna v nastavení výchozího filtru. [KADR-2092]
 • Záložka Číselníky - Cenové ujednání
  • Upravena editace cenového ujednání tak, že je možné změnit položku platnost. [KADR-2091]
 • Záložka Statistika
  • Úprava sjednocení setřídění statistiky podle sloupce Pořadové číslo jízdy. [KADR-2088]

verze 2.1.4 - 20.11. 2009

 • Záložka Žádosti
  • Upraven styl pro poznámku v kalendáři. [KADR-1944]
  • Párování uživatele mezi žádostí a číselníkem kontaktů. [KADR-1771]
  • Nová žádost/editace - povinné zadání pobytu, pokud dopravce definuje úkon. [KADR-1959]
  • TAF-TSI: český dopravce na zahraničním dopr. bodě - pokud dopravní bod je zahraniční a dopravce je český, tak na tuto kombinaci aplikace reaguje odmítnutím žádosti. [KADR-1998]
  • Nastavena jako výchozí volba Tvorba žádosti s mapou. [KADR-2071]
  • Oprava chyby na prvním formuláři tvorby žádosti o kapacitu při kliknutí na tlačítko Storno. [KADR-2081]
  • Při editaci žádosti se automaticky vybírala položka Souhlas s návrhem trasy. [KADR-2082]
 • Záložka Výluky
  • Zobrazování výluk v mapě. [KADR-2009] 
 • Záložka Statistiky
  • Oprava dostupnosti statistiky Sestava žádostí na kapacitu dráhy. [KADR-2069]
  • Opraven problém se státními hranicemi v Sestavě žádostí na kapacitu dráhy. [KADR-2078]

verze 2.1.0 - 20.10. 2009

 • Záložka Žádosti
  • sloučení rozhraní SŽDC a OSS
  • pro role čtení je dostupná funkce Zpracování
  • automatické vrácení rezervačního poplatku  (8dnů před dnem jízdy)
  • přidána volba zobrazit 100 žádostí na stránku
  • žádost o jízdu bez kapacity
 • Záložka Společnosti
  • opraveno rozpadání formuláře při editaci
  • přidána položka E-mail2
  • vlastnost společnosti - generování PČJ
  • přidána nová položka E-mail pro depeši