Záložka Společnosti

Zpět na úvodní nápovědu

Na této obrazovce je zobrazen seznam všech společností, kteří jsou zavedeni v databázi. Tyto společnosti jsou k dispozici rozhraní Dopravce při editaci nebo zakládání nového požadavku. Seznam je rozdělen na více stránek dle nastavení filtru počtu zobrazených záznamů na stránku. Na další stránky se uživatel dostane kliknutím na příslušné číslo pod seznamem.

Příklad obrazovky se seznamem dopravců vzestupně seřazeným podle obchodního názvu:

 

 

Dále lze tento seznam seřazovat podle Evidenčního čísla, Obchodního názvu a podle. Lze využít funkci seřazování požadavků podle různých parametrů/sloupců. Dostupnost této funkce je indikována změnou kurzoru myši z šipky na bílou ruku v horním řádku. Seřazování se provádí kliknutím na příslušný sloupec. Kliknutím na požadovaný sloupec se dopravci seřadí nejdříve vzestupně (objeví se šipka směrem nahoru), dalším kliknutím se seřadí sestupně (šipka směrem dolů). Dopravci mohou být seřazeni vždy pouze podle jednoho vybraného parametru.

Funkční tlačítka jsou umístěna ve dvou částech obrazovky:

1. V horním menu:

 •  - Nápověda - zobrazí v novém okně tuto nápovědu.
 •  - Název role - název role právě přihlášeného uživatele.
 •  - Výběr rozhraní - pokud má uživatel přiděleno více rolí, lze se pomocí této ikony mezi rolemi přepnout. Více informací zde.
 •  - Volba jazyka - pomocí této ikony lze provést volbu jazyka (čestina, angličtina, němčina a polština).
 •  - Hodiny s odpočtem - při nečinnosti uživatele v aplikaci hodiny odpočítávají čas, kdy systém automaticky uživatele odhlásí (vyjímku tvoří seznam žádostí, kde dochází k automatické aktualizaci seznamu po 5minutách).
 •  - Jméno přihlášeného uživatele - pokud je uživatel přihlášen, je zde zobrazeno jeho jméno. Po kliknutí na toto jméno lze provést změnu hesla, změnu parametrů účtu na Logseveru. Více informací zde.
 •  - Odhlásit - odhlásí uživatele ze systému.
2. V seznamu dopravců:
 •  - Evidenční číslo - uvádí evidenční číslo společnosti, které je přiřazeno v databázi. Po kliknutí se zobrazí náhled na společnost a seznam poboček společnosti, více informací zde.

Dále lze seznam dopravců zpřehledňovat filtrem, který je pod samotným seznamem. Jednotlivé položky se aktivují pomocí zaškrtávacích políček.

Příklad filtru pro seznam dopravců:

Filtr se dělí na dvě části:

1. Vyhledávání:

 • Evidenční číslo - vyhledáme společnost podle evidenčního čísla.
 • Obchodní název - vyhledáme společnost podle obchodního názvu.

2. Filtr:

 • Právo: Aktivní - PD - zobrazí aktivní společnost, jejichž záznamy spravuje OSS;
 • Právo: Aktivní - VD - zobrazí aktivní společnost, jejichž záznamy spravuje SŽDC, s.o.;
 • Bez práva PD - zobrazí společnosti, které nemají přidělena práva PD.
 • Bez práva VD - zobrazí společnosti, které nemají přidělena práva VD.
 • Bez práv - zobrazí společnosti, kteří nemají přidělena žádná práva.
 • Platné - zobrazí platné společnosti, tj. ty kterým nevypršela platnost;
 • Neplatné - zobrazí neplatné společnosti, tj. ty kterým vypršela platnost;
 • S Logserver záznamem - zobrazí společnosti, které mají záznam na Logserveru;
 • Bez Logserver záznamu - zobrazí společnosti, které nemají záznam na Logserveru;
 • Stát registrace - zobrazí společnosti podle státu registrace.
 • Typ společnos - lze filtrovat společnosti podle jejího typu.
 • Počet položek na stránku - nastaví počet položek na jednu stránku, vybírá se z rozbalovací nabídky.

Tlačítkem Aplikovat se nastavené změny aplikují a seznam dopravců se zobrazí podle nastavení filtru. Nastavení parametrů filtru se ukládá do cookies, pokud jsou v prohlížeči povoleny, a je načítáno vždy po spuštění daného rozhraní aplikace KADR z místního uživatelského profilu. Původní nastavení filtru se nastaví tlačítkem Výchozí filtr. Pokud dojde při načítání seznamu požadavku k chybě, je třeba vymazat cookies.

Zpět na úvodní nápovědu