Záložka Statistiky

Zpět na úvodní nápovědu

 - záložka Žádosti se dělí na dvě základní části:

1. Hlavní menu záložky Žádosti obsahuje položky:

  •  - Nápověda - zobrazí v novém okně tuto nápovědu.
  •  - Název role - název role právě přihlášeného uživatele.
  •  - Výběr rozhraní - pokud má uživatel přiděleno více rolí, lze se pomocí této ikony mezi rolemi přepnout. Více informací zde.
  •  - Volba jazyka - pomocí této ikony lze provést volbu jazyka (čestina, angličtina, němčina a polština). 
  •  - Hodiny s odpočtem - při nečinnosti uživatele v aplikaci hodiny odpočítávají čas, kdy systém automaticky uživatele odhlásí (výjimku tvoří seznam žádostí, kde dochází k automatické aktualizaci seznamu po 5minutách).
  •  - Jméno přihlášeného uživatele - pokud je uživatel přihlášen, je zde zobrazeno jeho jméno. Po kliknutí na toto jméno lze provést změnu hesla, změnu parametrů účtu na Logseveru. Více informací zde. 
  •  - Odhlásit - vypne okno KADRu.

2. Výběr výstupní sestavy

Zobrazení požadovaného typu statistiky se provádí výběrem výstupní sestavy a nastavením parametrů. Tlačítkem Zobrazit se v novém okně zobrazí statistika.

Uložení statistiky provedeme tak, že nejprve si v comboxu (rozbalovací nabídky) zvolíme typ dokumentu, ve kterém se má vygenerovaná  statistika vyexportovat. Po volbě typu dokumentu stiskneme tlačítko Stáhnout a po té co se export provede si tento soubor musíme sestavu uložit.

Typ generovaného souboru

Vygenerovaný soubor je xml soubor psaný podle schéma SpreadSheetML pro Microsoft Office Excel 2003. Vygenerovaný soubor lze otevřít v Microsoft Excel (ze sady microsoft office XP) nebo novějším. Podpora v Microsoft Excel 2000 není ověřena. SpreadsheetML podporuje i volně dostupný OpenOffice od verze 3.0.
Při instalování Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007 a Microsoft Office 2010 se do \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office XX\ nainstaluje program MSOXMLED.EXE (název v dialogu „otevřít v programu“ je XML Editor.) Pokud je tento program nastaven jako výchozí program pro otevírání xml souborů, otevře vždy xml soubor v nejvhodnějším programu. V našem případě v Excelu. Pokud není nastaven jako výchozí. Musí uživatel soubor otevřít přes menu soubor-otevřít přímo v excelu nebo otevřít přes kontextové menu „otevřít v programu“ a zvolit Microsoft Excel nebo OpenOffice

Seznam typů statistik:

Zpět na úvodní nápovědu