Stavy KTAP (Kapacita, Trasa)

Zpět na detailní nápovědu o seznamu žádostí

 

 

Zpět na detailní nápovědu o seznamu žádostí

 

 - tento ukazatel graficky udává aktuální stav posouzení žádosti (kapacitu). Momentálně je toto rozlišováno pouze podle stavu přidělení kapacity (písmeno K) a trasy (písmeno T).

Písmena K udávají stav posouzení požadavku v několika variantách:

 •  - žádost je nepostoupena;
 •  - žádost byla postoupena k posouzení přídělcem kapacity;
 •  - žádosti byla přidělena kapacita;
 •  - žádosti byla přidělena kapacita se slevou;
 •  - žádosti nebyla přidělena kapacita (žádosti zamítnut SŽDC, s.o. nebo DA);
 •  - žádosti byla odřeknuta kapacita dopravcem nebo odejmuta DA, SŽDC, s.o., dopravci se nevrací rezervační poplatek;
   
 •  - žádosti byla odřeknuta kapacita dopravcem nebo odejmuta DA, SŽDC, s.o., dopravci se vrací rezervační poplatek;
 •  - žádosti byla odřeknuta kapacita dopravcem nebo odejmuta DA, čeká se na rozhodnutí SŽDC, s.o. o vrácení rezervačního poplatku;
 •  - žádost byla smazána dopravcem.

Písmena T udávají stav posouzení trasy v několika variantách:

 •  - trasu nelze zkonstruovat;
 •  - žádost o konstrukci trasy;
 •  - trasa zkonstruována;
 •  - bez žádosti o trasu.