Náhled na žádost

Zpět na detailní nápovědu o seznamu žádostí

Na této obrazovce jsou zobrazeny údaje o žádosti pouze pro čtení, kromě části se soubory.

Obrazovka je rozdělena na několik částí:

 

1. Údaje o žádosti - zde jsou uvedeny základní údaje o žádosti

Číslo žádosti - číslo žádosti, u kterého provádíte náhled.
Identifikace TR - mezinárodní identifikace žádosti (vlaku).
Dopravce - název dopravce, která vytvořil tuto žádost.
Výchozí stanice - počáteční dopravní bod žádosti. (název bodu, stát polohy bodu, OOŘ)
Cílová stanice - cílový dopravní bod žádosti. (název bodu, stát polohy bodu, OOŘ)


 

2. Údaje o vlaku

Požadovaný časový rámec odjezdu - časové rozmezí, kdy dopravce požaduje odjezd vlaku.
Požadovaný časový rámec příjezdu - časové rozmezí, kdy dopravce požaduje příjezd vlaku.
Číslo jednací - popis není uveden.
Obchodní případ - popis není uveden.
Opatření dopravce (depeše) - text s opatřením dopravce, které se zahrnuje do depeše.
Poznámka k vlaku - poznámka k vlaku.
Tarifní cena - popis není uveden.
Cenová ujednání - seznam zadaných nebo požadovaných cenových ujednání.
Souhlas s návrhem trasy - volba souhlas/nesouhlas s návrhem trasy od konstruktéra.
Souhlas s aktivací trasy - volba souhlasu/nesouhlasu s aktivací trasy.
Rozhodnutí DÚ nebo jiné omez. - popis není uveden.
Žádost o jízdu bez kapacity (pouze PČJ) - volbou se žádá pouze o přidělení PČJ (pořadové číslo jízdy).
Trasa z důvodu plánované výluky - žádost z důvodů plánované výluky.
Seznam rozkazů plánovaných výluk - uvedený seznam plánovaných výluk.

 

3. Kalendář jízdy vlaku (odjezd) - kalendář dnů odjezdu.

4. Provozovatel dráhy - zde jsou uvedeny údaje vyplněné provozovatelem nebo převzaté automaticky ze zadané žádosti.

5. Údaje o trase - nalezneme zde čtyři záložky:

a) Požadovaná trasa - je zde zobrazen seznam dopravních bodů trasy s příslušnými parametry, kliknutím na názvy jednotlivých bodů ve sloupci Body trasy se zobrazí náhled na dopravní bod - více informací zde.

 

b) Požadovaná hnací vozidla - v této záložce nalezneme požadované hnací vozidla dopravcem.

 

 

c) Přidělená trasa - zde je seznam dopravních bodů trasy, která byla nakonstruována provozovatelem dráhy, kliknutím na názvy jednotlivých bodů ve sloupci Stanice se zobrazí náhled na dopravní bod - více informací zde.

 

6. Filtr - ve filtru lze nastavit zobrazování dopravních bodů.

7. Evidenční údaje - zde jsou uvedeny informace akcí s žádostí.

 

6. Seznam příloh - v tomto seznamu se zobrazují přiložené dokumenty k žádosti více informací naleznete zde.

 

7. Volby - tlačítkem Zpět se uživatel vrátí na seznam žádosti.

 

Zpět na detailní nápovědu o seznamu žádostí