Úvod - rozhraní OSS

Informační systém ISOŘ KADR slouží pro podporu prodeje kapacity dráhy a přidělování tras vlaků.

Tuto nápovědu si lze zobrazit kliknutím na ikonku s vykřičníkem v levém horním menu. Téma nápovědy se zobrazuje vždy podle aktuální akce uživatele.

Rozhraní OSS, ve kterém se právě nacházíte, slouží pro posouzení požadavku na kapacitu včetně zobrazení výsledku jeho zpracování. V tomto rozhraní jsou zobrazeny vždy požadavky všech dopravců.

K dispozici jsou následující akce s požadavkem:

 • odemknutí žádosti pro opětovnou editaci
 • zamknutí žádosti pro opětovnou editaci
 • přechod do rozhraní vybraného dopravce
 • tisk žádosti
 • generování statistických informací z definovaných žádostí
 • správa číselníku společnosti
 • správa číselníku PPS
 • správa číselníku služeb
 • správa číselníku úkonů

Jednotlivé funkce jsou rozdělené do přehledných záložek:

 •  - Žádosti - více informací zde.
 •  - Výluky - více informací zde.
 •  - Společnosti - více informací zde.
 •  - Číselníky
  •  - Cenová ujednání - více informací zde
  •  - Hnací vozidla - více informací zde
  •  - Služby - více informací zde
  •  - Úkony - více informací zde
 •  - Statistika
 •  - KADR Desktop

Samotné okno aplikace KADR je rozděleno na čtyři hlavní části v pořadí od shora dolů:

 • horní hlavní menu s funkčními tlačítky pro každou záložku zvlášť
 • záložky, kde každá vybraná je zvýrazněna tmavě žlutou barvou a ostatní jsou šedé
 • seznam/tabulka k aktuálně vybrané záložce
 • informační řádek s počtem přístupů, datem poslední aktualizace, kontaktem na správce a informací o aktuální verzi

Informace o změnách a novinkách v aktuální verzi aplikace ISOŘ KADR najdete zde.

Příklad nově otevřeného okna aplikace KADR s vybranou záložkou Žádosti: