Nová společnost

Zpět na stručnou nápovědu o seznamu společností

Zde se zadávají údaje o novém dopravci.

Příklad okna pro zadání nové společnosti:

Povinné položky:

  • Evidenční číslo
  • Obchodní název
  • Platnost od - ve formátu DD.MM.RR
  • Platnost do - ve formátu DD.MM.RR 

1.Licence - umožňuje nastavit údaje o licencích společnosti. Licence slouží provozovateli dráhy k rozlišení oprávnění provozovat různé druhy dopravní činnosti (např. přeprava osob, nákladní doprava, atd.).

Tlačítka:

Uložit vlevo dole pod údaji o dopravci v části Volby - uloží provedené změny a vrátí uživatele zpátky na seznam společností.

Storno vpravo dole pod údaji o dopravci v části Volby - vrátí uživatele beze změn zpátky na seznam společností.

 

Položky nastaveni práv:

  • Provozovatel dráhy - značí, že dopravce je současně provozovatelem dráhy;
  • Aktivní dopravce - PD - značí, že dopravce je aktivní, tento parametr obsluhuje OSS;
  • Aktivní dopravce - VD - značí, že dopravce je aktivní, tento parametr obsluhuje SŽDC, s.o.