Editace cenového ujednání

Zpět na stručnou nápovědu o seznamu cenových ujednání

Zde se upravují údaje o existujícím cenovém ujednání.

Příklad okna pro editaci údajů o existujícím cenovém ujednání:

Povinné položky jsou:

  • Název - název cenového ujednání;
  • Zkratka - zkratka cenového ujednání;
  • Koeficient - koeficient, kterým se vypočítává sleva;
  • Platnost od - ve formátu DD.MM.RR;
  • Platnost do - ve formátu DD.MM.RR.

    Pozn.: Pokud je již dané cenové ujednání používá u žádosti nelze měnit Koeficient!

Funkční tlačítka jsou zde pouze dvě:

1 - Uložit vlevo dole pod údaji o cenovém ujednání v části Volby - uloží provedené změny a vrátí uživatele zpátky na seznam cenových ujednání.

2Storno vpravo dole pod údaji o cenovém ujednání v části Volby - vrátí uživatele beze změn zpátky na seznam cenových ujednání.

Zpět na stručnou nápovědu o seznamu slev