Hnací vozidla

Zpět na úvodní nápovědu

Na této obrazovce je zobrazen seznam všech hnacích vozidel, která jsou zavedena v databázi. Tyto hnací vozidla jsou k dispozici rozhraní Dopravce při editaci nebo zakládání nového požadavku. Seznam je rozdělen na více stránek. Na další stránky se uživatel dostane kliknutím na příslušné číslo pod seznamem.

Příklad obrazovky se seznamem hnacích vozidle:

Dále lze tento seznam seřazovat podle parametrů ŘadaHV, Ekologické, Platnost od, Platnost do. Lze využít funkci seřazování požadavků podle různých parametrů/sloupců. Dostupnost této funkce je indikována změnou kurzoru myši z šipky na bílou ruku v horním řádku. Seřazování se provádí kliknutím na příslušný sloupec. Seřazení seznamu hnacích vozidel provedeme kliknutím do názvu sloupce tabulky. Zobrazí se šipka podle smeru řazení. Funkční tlačítka jsou umístěna ve dvou částech obrazovky:

1. V horním menu:

 

 

 

 

 •  - Nápověda - zobrazí v novém okně tuto nápovědu.
 •  - Nové hnací vozidlo - kliknutím na ikonu lze vytvořit nové hnací vozidlo. Více informací zde.
 •  - Název role - název role právě přihlášeného uživatele.
 •  - Výběr rozhraní - pokud má uživatel přiděleno více rolí, lze se pomocí této ikony mezi rolemi přepnout. Více informací zde.
 •  - Volba jazyka - pomocí této ikony lze provést volbu jazyka (čestina, angličtina, němčina a polština).
 •  - Hodiny s odpočtem - při nečinnosti uživatele v aplikaci hodiny odpočítávají čas, kdy systém automaticky uživatele odhlásí (vyjímku tvoří seznam žádostí, kde dochází k automatické aktualizaci seznamu po 5minutách).
 •  - Jméno přihlášeného uživatele - pokud je uživatel přihlášen, je zde zobrazeno jeho jméno. Po kliknutí na toto jméno lze provést změnu hesla, změnu parametrů účtu na Logseveru. Více informací zde.
 •  - Odhlásit - odhlásí uživatele ze systému.

   

  2. V seznamu hnacích vozidel:

  •  - Řada HV - uvádí název hnacího vozidla, které je mu přiřazeno v databázi. Po kliknutí se zobrazí náhled na hnací vozidlo, více informací zde.
  •  - Editovat - umožňuje upravit všechny údaje u zvoleného hnacího vozidla, více informací zde.
  •  - Smazat - smaže hnací vozidlo na stejném řádku jako je toto tlačítko, před smazáním se zobrazí dialog.

   

  Vyhledání - vyhledávat lze pouze podle Řády.

  Filtr - filtrovat lze pouze jen podle Zvoleného období. Pro aplikování změň musíme stisknut tlačítko Aplikovat

   

  Zpět na úvodní nápovědu