Služby

Zpět na úvodní nápovědu

Na této obrazovce je zobrazen seznam všech definovaných služeb. Seznam je rozdělen na více stránek. Na další stránky se uživatel dostane kliknutím na příslušné číslo pod seznamem.

Příklad obrazovky se seznamem služeb:

Dále lze tento seznam seřazovat podle čísla Názvu službyZkratky, Platnost od a podle Platnost do. Lze využít funkci seřazování podle sloupců. Dostupnost této funkce je indikována změnou kurzoru myši z šipky na bílou ruku v horním řádku. Seřazení seznamu služeb provedeme kliknutím do názvu sloupce tabulky. Zobrazí se šipka podle smeru řazení.

Funkční tlačítka jsou umístěna ve dvou částech obrazovky:

1. V horním menu:

 

  •  - Nápověda - zobrazí v novém okně tuto nápovědu.
  •  - Nová služba - kliknutím na ikonu otevřeme formulář pro vytvoření nového úkonu, vícee informací zde
  •  - Název role - název role právě přihlášeného uživatele.
  •  - Výběr rozhraní - pokud má uživatel přiděleno více rolí, lze se pomocí této ikony mezi rolemi přepnout. Více informací zde.
  •  - Volba jazyka - pomocí této ikony lze provést volbu jazyka (čestina, angličtina, němčina a polština).
  •  - Hodiny s odpočtem - při nečinnosti uživatele v aplikaci hodiny odpočítávají čas, kdy systém automaticky uživatele odhlásí (vyjímku tvoří seznam žádostí, kde dochází k automatické aktualizaci seznamu po 5minutách).
  •  - Jméno přihlášeného uživatele - pokud je uživatel přihlášen, je zde zobrazeno jeho jméno. Po kliknutí na toto jméno lze provést změnu hesla, změnu parametrů účtu na Logseveru. Více informací zde.
  •  - Odhlásit - odhlásí uživatele ze systému.

 

 

2. V seznamu služeb:

  •  - Název služby - uvádí název služby. Po kliknutí se zobrazí náhled na službu, více informací zde
  •  - Editovat - kliknutím na ikonu spustíme formulář pro editaci této služby, více informací zde.

 

Vyhledání - vyhledávat lze pouze podle Názvu.

Filtr - filtrovat lze pouze jen podle Zvoleného období. Pro aplikování změň musíme stisknut tlačítko Aplikovat

 

Zpět na úvodní nápovědu