Směrnice SŽDC č. 69 pro tvorbu jízdního řádu a pomůcek GVD s účinností od 13. prosince 2015 umístěná v sekci "Přístup na ŽDC/Podmínky přístupu/Předpisy" je k dispozici rovněž zde

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Platnost ročního JŘ 2019 je od neděle 9. prosince 2018 do soboty 14. prosince 2019,
začátek platnosti plánované změny v osobní i nákladní dopravě je 9. června 2019 (přijímání žádostí do 8. dubna 2019).

NOVINKY


Upozornění na mimořádnou změnu k 30. 9. 2019

Z důvodu změny údajů ve sl. 2 TJŘ v žst. Kadaň - bude aktualizován:
SJŘ 534/535 Os
Elektronická verze SJŘ byla umístěna na portál Provozování dráhy - sekce Pomůcky GVD - Pomůcky ročního JŘ 2019 - Vydávané odborem jízdního řádu - Sešitové jízdní řády osobní dopravy platné od 9. června 2019.


Upozornění

SJŘ 706_Rafting s platností 23. - 25. srpen 2019 - elektronická verze SJŘ byla umístěna na portál Provozování dráhy - sekce Pomůcky GVD - Pomůcky ročního JŘ 2019 - Vydávané odborem jízdního řádu - Sešitové jízdní řády osobní dopravy platné od 9. června 2019.


Upozornění na mimořádné změny k 8. 9. 2019

Z důvodu změny v železniční infrastruktuře - Změna typu bodu sítě Velký Luh z dopravny D3 na zastávku - bude aktualizován:
SJŘ 543 Os

Z důvodu změny údajů ve sl. 2 TJŘ v žst. Brantice a žst. Troubelice - budou aktualizovány:
SJŘ 307/310 Os a SJŘ 311/312 Os

Dále bude aktualizován SJŘ 325/701a Os a to z důvodu změny údajů ve sl. 2a TJŘ na str. 26 u vlaku 15953 a na str. 27 u vlaku 15956


Elektronické verze SJŘ budou umístěny v sekci Pomůcky GVD - Pomůcky ročního JŘ 2019 - Vydávané odborem jízdního řádu - Sešitové jízdní řády osobní dopravy platné od 9. června 2019.

Rovněž prosím věnujte pozornost případným aktualizacím v sekci Přístup na ŽDC / Popis sítě / Pomůcky k jízdnímu řádu.


Upozornění   Dodatečně byla provedena změna u vlaku 408 - nově je zveřejněno zastavení ve stanici Ostrava hl.n.
byly aktualizovány tyto pomůcky s platností od 9. června 2019:
v SJŘ 305/308 Os byla aktualizována str. 15 - TJŘ vlaku 408
byla aktualizována tabulka jízdního řádu 270
byl aktualizován změnový list VJŘ 270/I


Upozornění   v SJŘ 506/509/512/513 Os, platném od 9. června 2019 byly opraveny tyto chyby:
na straně 4 (Seznam vlaků) - doplněn vlak 15780 (chyběl)
na straně 44 - vlak 1873 Adršpach sloupec 2a opravena odjezdová kolej, na stránku doplněn chybějící vlak 15780


Upozornění na zveřejnění pravidelné změny k 9. 6. 2019

Do sekce Pomůcky GVD - Pomůcky ročního JŘ 2019 - Vydávané odborem jízdního řádu byla vytvořena nová záložka - Sešitové jízdní řády osobní dopravy platné od 9. června 2019 kam jsou postupně umísťovány elektronické verze SJŘ platné od 9. června 2019.

Do sekce Pomůcky GVD - Pomůcky ročního JŘ 2019 - Vydávané odborem jízdního řádu - Knižní a vývěsné jízdní řády jsou postupně umísťovány elektronické verze KJŘ a VJŘ a změnové listy VJŘ platné od 9. června 2019.

Do sekce Pomůcky GVD - Pomůcky ročního JŘ 2019 byla vytvořena nová záložka - Automaticky generované výstupy IS KANGO - k 9. 6. 2019 kde budou aktualizovány Podklady pro výrobu seznamu vlaků pro zaměstnance a Podklady pro výrobu příjezdů a odjezdů pro cestující.

Do sekce Pomůcky GVD - Pomůcky ročního JŘ 2019 - Vydávané odborem jízdního řádu - Jízdní řády ročních tras nákladních a lokomotivních vlaků bude umístěn odkaz na aktualizované TJŘ.

Rovněž prosím věnujte pozornost případným aktualizacím v sekci Přístup na ŽDC / Popis sítě / Pomůcky k jízdnímu řádu.


platnost od 26. 4. 2019    Z aplikace ETD SŽDC byly hromadně vygenerovány a staženy TJŘ všech nákladních a lokomotivních vlaků jedoucích v pravidelných trasách dle přídělu kapacity dráhy k okamžiku tvorby těchto dokumentů. Tyto TJŘ (z důvodu omezení velikosti souborů jsou rozděleny do menších číselných sérií) lze použít i v případě přidělení kapacity dráhy formou následu nebo nabídkové trasy (dle písmen a) a b) čl. 2220 předpisu SŽDC D1), nemůže-li dopravce z technických důvodů zajistit doručení TJŘ ad hoc strojvedoucímu vlaku jiným způsobem. TJŘ nahrazují jízdní řády ročních tras nákladních a lokomotivních vlaků vydané dříve.

UPOZORNĚNÍ (změna infrastruktury k 26. 4. 2019)
Z důvodu změny v železniční infrastruktuře - nový bod sítě Praha-Zahradní Město, změna typu bodu sítě Chrást u Plzně ze ŽST na dopravnu D3 a změna TZZ na trati 504 v úseku Světec - Bílina to od 26. 4. 2019 - budou aktualizovány v sekci Přístup na ŽDC / Popis sítě / Pomůcky k jízdnímu řádu
pro trať 525
"Objízdné trasy"
"Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky osobní dopravy a Lv vlaky"
"Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků"
"Přehled technických normativů hmotnosti"
pro trať 504
"Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky osobní dopravy a Lv vlaky"
"Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků"
pro trať 714
"Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky osobní dopravy a Lv vlaky"
"Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků"
 

UPOZORNĚNÍ
Do sekce Pomůcky GVD - Pomůcky ročního JŘ 2019 - Vydávané odborem jízdního řádu - Sešitové jízdní řády osobní dopravy platné od 26. dubna 2019 jsou postupně umísťovány elektronické verze SJŘ v PDF zpracované v původním formátu dle tratí. Soubory obsahují změny provedené od začátku platnosti GVD 2019 až po 25. duben 2019.
Výluková (odklonová) opatření zpracovaná před vydáním těchto SJŘ zůstavají v platnosti.


Upozornění na zveřejnění mimořádné změny k 18. 3. a 9. 4. 2019

platnost od 18. 3. 2019 a 9. 4. 2019
Z důvodu mimořádné změny byly z aplikace ETD SŽDC hromadně vygenerovány a staženy VŠECHNY TJŘ ročních a vybraných AD HOC tras vlaků. Platnost TJŘ je uvedena v zápatí každého vlaku. TJŘ nahrazují mj. SJŘ Os a jízdní řády ročních tras nákladních a lokomotivních vlaků vydané k platnosti JŘ 2019.
Upozornění   Chybný obsah souboru TJR_15000 -15999_20190318 byl dne 18. 3. 2019 opraven.

platnost od 9. 4. 2019
tabulky jízdního řádu pro trať 220
vývěsné jízdní řády - je vydán změnový list k VJŘ 220,223,226

platnost od 18. 3. 2019
tabulky jízdního řádu pro tratě 010, 015, 016, 017, 018, 024, 031, 043, 074, 161, 162, 172, 235, 238, 260, 261, 270
vývěsné jízdní řády - jsou vydány změnové list k
VJŘ 010/I a VJŘ 010/II
VJŘ 011-016
VJŘ 017, 019, 270/V, 271-279
VJŘ 018, 020
VJŘ 021-025
VJŘ 030-031
VJŘ 040-047
VJŘ 070-071, 074, 233
VJŘ 146-149, 160-162
VJŘ 171-174
VJŘ 230, 235-237
VJŘ 238, 261-262 - nový list B1
VJŘ 260
VJŘ 270/I, VJŘ 270/III a VJŘ 270/IV

Soubory jsou vystaveny v sekci Knižní a vývěsné jízdní řády.

V záložce Pomůcky ročního JŘ 2019 byla vytvořena nová záložka - Automaticky generované výstupy IS KANGO - k 18. 3. 2019 a k 9. 4. 2019. Podklady pro výrobu seznamu vlaků pro zaměstnance a Podklady pro výrobu příjezdů a odjezdů pro cestující byly aktualizovány.
V souborech jsou zahrnuty změny provedené v ročních trasách prostřednictvím IS KANGO v rámci mimořádné změny v osobní dopravě ke dni 18. 3. 2019 a 9. 4. 2019.
Soubory neobsahují změny provedené v režimu ad hoc prostřednictvím IS KADR.


UPOZORNĚNÍ (změna infrastruktury k 26. 2. 2019)
Z důvodu změny v železniční infrastruktuře - nový bod sítě Praha-Eden od 26. 2. 2019 - byly v sekci Přístup na ŽDC / Popis sítě / Pomůcky k jízdnímu řádu aktualizovány pro trať 525
"Objízdné trasy"
"Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky osobní dopravy a Lv vlaky"
"Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků"
"Přehled technických normativů hmotnosti"

platnost od 26. 2. 2019    Upozornění na zveřejnění dokumentu, jež obsahuje TJŘ osobních, nákladních a lokomotivních tras modifikovaných z důvodu vzniku nového dopravního bodu Praha-Eden ve stavu, ve kterém byly přiděleny v okamžiku uvedeném v zápatí příslušného TJŘ.


platnost od 2. 2. 2019    Upozornění na zveřejnění mimořádné změny tabulek jízdního řádu tratě 122 a drobné úpravy na trati 170 (vlak 757 příjezd do Prahy hl.n.). Soubory jsou vystaveny v sekci Knižní a vývěsné jízdní řády. U VJŘ se jedná o změnový list k VJŘ 170II,177-179 a VJŘ 120-126.