Novinky
2. 6. 2020 17:22:17

Vážení dopravci,

na dispečerských terminálech byla nastavena volba mezinárodního volání pro dosud chybějící lokality Slavičín, Hradčovice, Újezdec u Luhačovic, Nezdenice, Bojkovice a Uherský Brod. Nadále platí možnost, odchylně od předpisu SŽDC Is 10 čl. 20 odst. 20.2, zadávat účastnické číslo nejen s předvolbou +420.

Žádným způsobem však není dotčena povinnost vybavení vedoucího hnacího vozidla,  vstupující na dráhu provozovanou Správou železnic, která je vybavena traťovou částí vlakového rádiového zařízení, kompatibilní funkční mobilní částí vlakového rádiového zařízení již z výchozí stanice vlaku. Odeslané upozornění provozovatelům drážní dopravy ze dne 25. 9. 2019 pod č.j. 58037/2019-SŽDC-GŘ-O11 platí v plném rozsahu.“

Ing. Eduard Tržil
Informace pro dopravce ve vztahu k vyhlášenému nouzovému stavu
29. 5. 2020 13:59:39

Správa železnic, státní organizace, přijala pro zmírnění dopadů vyhlášeného nouzového stavu na dopravce následující opatření (shrnutí již dříve zveřejněných novinek):

  • od 12. 3. 2020 do odvolání  neuplatňuje Správa železnic, státní organizace, Sankci za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu;
  • po dobu stavu nouze vyhlášeného vládou ČR resp. Poslaneckou sněmovnou ČR nebude Správa železnic vůči dopravcům uplatňovat úroky z prodlení ani další sankce plynoucí z pozdních plateb za užití dráhy jízdou vlaku nebo z jiných titulů souvisejících s provozováním drážní dopravy.
Ing. Jiří Černý
25. 5. 2020 10:59:45

Informace dopravcům:

oznamujeme že dnem 1.6.2020 bude uvedeno do rutinního provozu propojení sítě GSM-R CZ a GSM-R SK. Bližší informaci naleznete zde.

Bc. Zdeněk Bek
21. 5. 2020 14:54:43

Informace Ř 010 k přeškolení a přezkoušení z předpisů provozovatele dráhy SŽ

 

Na základě obdržených požadavků se dne 10.6.2020 uskuteční proškolení a přezkoušení zkoušejících strojvedoucích z předpisů provozovatele dráhy SŽ.

Proškolení v délce 4 hodiny a přezkoušení v délce 2 hodiny se uskuteční na GŘ SŽ, Křižíkova 552/2, suterén, učebna 6. Čas zahájení je stanoven na 9:00 hodin.

Cena za proškolení a přezkoušení bude na základě objednávky stanovena dle platného ceníku č.j. 28464/11-O11.

Termín pro zaslání objednávek je stanoven na 2.6.2020. Objednávky zasílejte na e-mail: vzdelavani@szdc.cz.

Bc. Zdeněk Bek
26. 3. 2020 12:11:50

Vážení dopravci.

Správa železnic, státní organizace obdržela informační materiál Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (HZS) o závěrech šetření požáru vlakové soupravy v Ejpovickém tunelu dne 14. ledna 2020.
HZS konstatuje, že došlo k závažným porušením požárně bezpečnostních předpisů.
Věnujte, prosím, pozornost dopisu náměstka generálního ředitele Správy železnic pro řízení provozu, kde naleznete bližší informace.

Dopis je zveřejněn zde.

Karolína Černá