Novinky
Informace pro dopravce
27. 3. 2020 10:30:57

Po dobu stavu nouze vyhlášeného vládou ČR resp. Poslaneckou sněmovnou ČR nebude Správa železnic vůči dopravcům uplatňovat úroky z prodlení ani další sankce plynoucí z pozdních plateb za užití dráhy jízdou vlaku nebo z jiných titulů souvisejících s provozováním drážní dopravy.

Ing. Jiří Černý
27. 3. 2020 10:18:44

Vážení dopravci,

při styku se zaměstnanci Správy železnic dodržujte krizové opatření vydané usnesením vlády České republiky č. 247 ze dne 18. března 2020.

„Vláda, zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;“.

 

Kateřina Mikešková
26. 3. 2020 12:11:50

Vážení dopravci.

Správa železnic, státní organizace obdržela informační materiál Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (HZS) o závěrech šetření požáru vlakové soupravy v Ejpovickém tunelu dne 14. ledna 2020.
HZS konstatuje, že došlo k závažným porušením požárně bezpečnostních předpisů.
Věnujte, prosím, pozornost dopisu náměstka generálního ředitele Správy železnic pro řízení provozu, kde naleznete bližší informace.

Dopis je zveřejněn zde.

Karolína Černá
20. 3. 2020 12:21:08

V mezistaničním úseku mezi nz. Nová Ves nad Nisou a žst. Smržovka v místě tunelu v km 17,836 – km 17,918 je změněn typ průjezdného průřezu GC na typ GB. Změny v TTP budou provedeny k datu 15.4.2020.

Správa tratí Liberec

Bc. Zdeněk Bek
Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR
13. 3. 2020 9:32:30

V důsledku vyhlášení nouzového stavu na území České republiky nebude Správa železnic, státní organizace od 12. 3. 2020 do odvolání uplatňovat Sankci za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu.

Ing. Jiří Černý