Novinky
Upozornění o odkladu projednání a publikace DOK 2021
28. 7. 2020 10:34:06

Z důvodu odkladu výlukové porady k DOK 2021, způsobeného opatřeními z důvodu nákazy Covid-19, do termínu v měsíci říjnu 2020, dojde k úpravě harmonogramu následného projednání se zástupci dopravců a objednavatelů dopravy a publikace DOK na rok 2021. Jednotlivé termíny harmonogramu budou upřesněny

Josef Hájek
23. 7. 2020 10:42:45

Vážení dopravci.

Na základě došlých připomínek k novelizaci předpisu SŽDC D1 a nutnosti jejich vypořádání je pro tuto záležitost stanoven termín konferenčního projednání 5. - 8. 10. 2020. Bližší podrobnosti ke konferenčnímu projednání budou zveřejněny.  Tímto také dochází k posunu platnosti a účinnosti předpisu. Předpis SŽ D1 bude dle nových předpokladů vydán k  1. 1. 2021 s účinností od 1. 7. 2021.

Ing. Eduard Tržil
Upozorneni pro dopravce
15. 7. 2020 14:51:58

Upozornění pro dopravce

Od 15. srpna 2020 se na dráhách provozovaných Správou železnic, státní organizací (dále jen „Správou železnic“), kde se drážní doprava organizuje a řídí podle předpisu SŽDC D3 – Předpis pro zjednodušení řízení drážní dopravy, zavádí ohlašovací povinnost. Úplný text upozornění pro dopravce je dostupný zde.

Marcela Štrinclová
14. 7. 2020 14:40:25

Vážení dopravci,

v části věnované ERTMS/ETCS byla zveřejněna informace o předpokládaném zahájení další fáze provozního ověření systému ERTMS/ETCS v úseku  Petrovice u K, - Přerov - výh. Hrušky. Informaci naleznete zde.

Bc. Zdeněk Bek
26. 3. 2020 12:11:50

Vážení dopravci.

Správa železnic, státní organizace obdržela informační materiál Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (HZS) o závěrech šetření požáru vlakové soupravy v Ejpovickém tunelu dne 14. ledna 2020.
HZS konstatuje, že došlo k závažným porušením požárně bezpečnostních předpisů.
Věnujte, prosím, pozornost dopisu náměstka generálního ředitele Správy železnic pro řízení provozu, kde naleznete bližší informace.

Dopis je zveřejněn zde.

Karolína Černá