Novinky
2. 7. 2020 15:09:14

Upozorňujeme, že Rozhodnutím generálního ředitele ve věci zrušení některých vnitřních předpisů Správy železnic, státní organizace (č.j. 33215/2020-SŽ-GŘ-O25) ze dne 2. června 2020 byl zrušen "Předpis SŽDC (ČD) D2-81 Doprava speciálních vozidel podle typů, účinnost od 1.7.2000". Z uvedeného důvodu byl uvedený předpis odstraněn z portálu provozovatele dráhy. Potřebné údaje naleznete v IS REVOZ.

 

Bc. Zdeněk Bek
25. 6. 2020 7:31:45

Vážení dopravci,

dne 24. 06. 2020 byl úsek Ústí nad Orlicí – Lichkov státní hranice zapojen do dálkového ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha. Kontakty na dispečerská pracoviště jsou uvedeny v příloze 4 Prováděcího nařízení.

 

Bc. Zdeněk Bek
23. 6. 2020 10:43:21

Oznamujeme Vám, že z důvodu upgrade technologií na nový aplikační server bude dočasně nedostupný IS ComposT. Odstávka se uskuteční ve středu 24.06.2020 od 9 hodin, s předpokládanou dobou odstávky IS ComposT v délce cca 15-20 minut.

Kateřina Mikešková
22. 6. 2020 13:03:02

Oznamujeme Vám, že v době platnosti Místního pohraničního ujednání o spolupráci provozovatelů drah v přeshraničním provozu na úseku přeshraničního provozu Lichkov (ČR) - Międzylesie (PR) dochází ke změně řízení provozu a organizování drážní dopravy.

V průběhu dne 24. 6. 2020 bude v ŽST Lichkov řídit provoz a organizovat drážní dopravu traťový dispečer CDP Praha. Pohotovostní stanoviště výpravčího ŽST Lichkov bude funkční.

Staniční zabezpečovací zařízení bude dálkově ovládáno traťovým dispečerem CDP Praha nebo pohotovostním výpravčím ŽST Lichkov.

Na provozním telefonním spojení se traťový dispečer CDP Praha ohlašuje takto: „CDP Praha“. (tel. +420 972 095 141, e-mail: CDPPHAdispsal4A@spravazeleznic.cz)

Na provozním telefonním spojení se pohotovostní výpravčí ŽST Lichkov ohlašuje názvem ŽST: „Lichkov“

Výše zmiňovaná úprava bude zařazena do nejbližší řádné změny MPU.

Bc. Zdeněk Bek
22. 6. 2020 10:03:51

Vážení dopravci,
aktuální sdělení DB Netz ve věci přídělu kapacity na pohraniční trati Děčín – Bad Schandau najdete zde.

Kateřina Mikešková
15. 6. 2020 7:07:24

Vážení dopravci.

Dne 15. 06. 2020 byla železniční stanice Plzeň hlavní nádraží zapojena do dálkového ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha. Kontakty na dispečerská pracoviště jsou uvedeny v příloze 4 Prováděcího nařízení.
 

 

 

Kateřina Mikešková
26. 3. 2020 12:11:50

Vážení dopravci.

Správa železnic, státní organizace obdržela informační materiál Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (HZS) o závěrech šetření požáru vlakové soupravy v Ejpovickém tunelu dne 14. ledna 2020.
HZS konstatuje, že došlo k závažným porušením požárně bezpečnostních předpisů.
Věnujte, prosím, pozornost dopisu náměstka generálního ředitele Správy železnic pro řízení provozu, kde naleznete bližší informace.

Dopis je zveřejněn zde.

Karolína Černá