Novinky
13. 1. 2020 13:55:08

Upozornění dopravcům

v souvislosti s rostoucími případy MU na trakčním vedení elektrizovaných tratí Správy železnic vydala náměstkyně GŘ pro provozuschopnost upozornění na danou problematiku. Úplný text upozornění naleznete zde.

Bc. Zdeněk Bek
10. 1. 2020 14:24:19

Upozornění dopravcům

Dnem 15. ledna 2020 končí platnost přechodného ustanovení k vyhlášce č. 7/2015 Sb., které odkládá povinnost ve vybavení drážních vozidel provozovaných na tratích nebo části tratě s provozovanou traťovou částí systému vlakového radiového spojení, která ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky nejsou vybavena kompatibilní funkční mobilní částí radiového zařízení, drážní vozidla musí být takto vybavena nejpozději do 5 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

Vyhláška č. 7/2015 nabyla účinnosti 15. ledna 2015.

Od 15. ledna 2020 tudíž musí být vždy drážní vozidlo vstupující na trať vybavenou traťovou částí systému vlakového radiového zařízení vybaveno kompatibilní funkční mobilní částí radiového zařízení dle podmínek § 71 odst. (5) vyhlášky 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Zdeněk Bek
8. 1. 2020 7:31:15

Sdělení dopravcům

Novelou zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, došlo ke změně názvu státní organizace „Správy železniční dopravní cesty“ a to na nový název státní organizace „Správa železnic“.

Provedenou změnou názvu je právní kontinuita organizace nedotčena, změna nastává ze zákona a není vázána na zápis změny v obchodním rejstříku.

Bc. Zdeněk Bek