Novinky
16. 11. 2019 16:15:13

Dne 16. 11. 2019 od 15:00 hod. byl v úseku Dalovice - Hájek po 2. TK obnoven provoz.

Kateřina Mikešková
upozorňuje na omezení týkající se tratě Plzeň hlavní nádraží – Cheb
14. 11. 2019 13:31:57

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace upozorňuje na omezení týkající se tratě Plzeň hlavní nádraží – Cheb, č. tratě dle TTP 713B.

Na stavbě „Uzel Plzeň 3. stavba - přesmyk domažlické trati”, kde probíhá nepřetržitá výluka trakčního vedení s demontovaným trakčním vedením v mezistaničním úseku Plzeň hlavní nádraží (obvod Jižní Předměstí) – Plzeň-Křimice od km 351,850 do km 352,060.

Na základě žádosti zhotovitele stavby, z důvodu opakovaného nerespektování návěstí pro elektrický provoz, ohrožení bezpečnosti pracovníků stavby a poškození provizorního podepření mostovky bude z důvodu zajištění bezpečnosti provozování dráhy namontována za přenosné návěstidlo pro elektrický provoz „STÁHNI SBĚRAČ” (v obou možných směrech jízdy) na trolejový drát hákovnice. Tato hákovnice při nerespektování výše uvedené návěsti způsobí destrukci sběrače včetně rizika poškození trakčního vedení.

 

Z výše uvedených důvodů důrazně žádáme, aby tomuto upozornění byla ze strany provozních, školících i kontrolních zaměstnanců všech dopravců věnována náležitá pozornost. Rovněž požadujeme, aby bylo využito všech možností dopravců k předcházení vzniku mimořádných událostí a k zajištění bezpečnosti provozování drážní dopravy ve smyslu vyhlášky č. 376/2006 Sb.

 

Platnost tohoto opatření je od 14. 11. 2019

Bc. Zdeněk Bek
Nová verze aplikace KAZAS
25. 10. 2019 14:02:52

Byla spuštěna nová verze aplikace KAZAS (Verze 3.0.4.0). V této verze jsou následující novinky:

  • přepracován Přehled zařízení služeb - nyní jsou zobrazovány podrobnosti o všech dostupných zařízeních služeb
  • dopravce vidí stav požadavku i v případě, že je jedná o požadavek jiného dopravce
  • v e-mailové notifikaci jsou nyní posílány podrobnější informace o místě zařízení služeb
  • možnost snazšího vyhledávání v seznamu stanic a dopravců
  • v přehledu požadavků přidán samostatný filtr na druh zařízení služeb
  • opraveno zpětné načítání seznamu požadavků podle nastavených filtrů a stránek
  • pokud je v Přehledu požadavků pouze jedna stránka, jsou tlačítka se šipkami skryta
 

Ing. Jiří Černý
První zasedání hlavního štábu zimní ochrany OŘ Olomouc
21. 10. 2019 15:04:55

Dne 30. 10. 2019 v zasedací místnosti č. 3.66 třetím patře budovy OŘ Olomouc, Nerudova 1 se uskuteční první zasedání hlavního štábu zimní ochrany. Začátek jednání je stanoven na 9:00 hodin. Jednání je svoláno na základě Směrnice SŽDC č. 99 - Zabezpečení přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách.

Podle Směrnice SŽDC č. 99 musí být na prvním jednání štábu zimní ochrany fyzicky přítomni všichni zástupci, kterým budou předány aktualizované pomůcky na CD nosiči.

Bc. Zdeněk Bek
První zasedání hlavního štábu zimní ochrany OŘ Ostrava
21. 10. 2019 8:03:46

Dne 4. 11. 2019 v zasedací místnosti č. OPO1 (vedle recepce) budovy OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5 se uskuteční první zasedání hlavního štábu zimní ochrany. Začátek jednání je stanoven na 9:00 hodin. Jednání je svoláno na základě Směrnice č. 99 - Zabezpečení přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách.

Bc. Zdeněk Bek