Novinky
První zasedání hlavního štábu zimní ochrany OŘ Olomouc
21. 10. 2019 15:04:55

Dne 30. 10. 2019 v zasedací místnosti č. 3.66 třetím patře budovy OŘ Olomouc, Nerudova 1 se uskuteční první zasedání hlavního štábu zimní ochrany. Začátek jednání je stanoven na 9:00 hodin. Jednání je svoláno na základě Směrnice SŽDC č. 99 - Zabezpečení přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách.

Podle Směrnice SŽDC č. 99 musí být na prvním jednání štábu zimní ochrany fyzicky přítomni všichni zástupci, kterým budou předány aktualizované pomůcky na CD nosiči.

Bc. Zdeněk Bek
První zasedání hlavního štábu zimní ochrany OŘ Ostrava
21. 10. 2019 8:03:46

Dne 4. 11. 2019 v zasedací místnosti č. OPO1 (vedle recepce) budovy OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5 se uskuteční první zasedání hlavního štábu zimní ochrany. Začátek jednání je stanoven na 9:00 hodin. Jednání je svoláno na základě Směrnice č. 99 - Zabezpečení přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách.

Bc. Zdeněk Bek
První zasedání hlavního štábu zimní ochrany OŘ Brno
17. 10. 2019 12:34:32

Dne 30.10.2019 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. S 201, budovy OŘ Brno, Kounicova 26 se uskuteční první zasedání hlavního štábu zimní ochrany OŘ Brno. Jednání je svoláno na základě Směrnice č. 99 k zabezpečení přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách.

Bc. Zdeněk Bek
První jednání Dílčího štábu zimní ochrany OŘ Praha
15. 10. 2019 13:44:07

Dne 29. října v 9:30 hodin se bude konat první Dílčí štáb zimní ochrany pro obvod OŘ Praha. Jednání se uskuteční v zasedací místnosti OŘ Praha, budova žst. Praha Holešovice, II. patro, číslo dveří 250. Jednání je svoláno na základě Směrnice SŽDC č. 99 k zabezpečení přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách.

Bc. Zdeněk Bek
Jednání Dílčího štábu zimní ochrany v obvodu ST Liberec.
11. 10. 2019 7:32:08

Dne 30. října v 10:00 hodin se bude konat první Dílčí štáb zimní ochrany pro obvod ST Liberec. Jednání se uskuteční v kulturní místnosti ROC Liberec, Nákladní ul. 344/2. Jednání je svoláno na základě Směrnice SŽDC č. 99 k zabezpečení přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách.

Bc. Zdeněk Bek
Pozvánka na Dílčí štáb zimní ochrany pro oblast ST Pardubice – období 2019-2020
8. 10. 2019 8:53:43

Ve středu 23. října 2019 v 09:30 hod. se bude konat  Dílčí štáb zimní ochrany pro oblast Správy tratí Pardubice. Jednání se uskuteční v budově ST Pardubice, Hlaváčova 206, první patro, dveře č. 84.

Bc. Zdeněk Bek
Pozvánka na Dílčí štáb zimní ochrany pro oblast ST Hradec Králové
2. 10. 2019 9:15:12

Dne 24.10.2019 v 9:00 hodin se bude konat Dílčí štáb zimní ochrany pro oblast Správy tratí Hradec Králové pro období 2019/2020. Jednání ŠZO se uskuteční v budově žst. Hradec Králové hl.n. v zasedací místnosti v 1. patře, vstup bočním vchodem mezi výpravní budovou a administrativní budovou SŽDC.

Bc. Zdeněk Bek
Pozvánka na ŠZO pro oblast OŘ Ústí nad Labem
30. 9. 2019 14:35:50

Dne 23. 10. 2019 v 10:00 hodin se bude konat štáb zimní ochrany OŘ Ústí nad Labem pro období 2019/2020. Jednání ŠZO se uskuteční v budově OŘ Ústí nad Labem ve velké zasedací místnosti (Ústí nad Labem, Vojtěšská 2, 3. patro).

 

Ing. Jiří Černý
Upozornění dopravcům od SŽDC
26. 9. 2019 7:55:01

Vážení provozovatelé drážní dopravy,
dne 14. ledna 2020 ve 24:00 hod. končí přechodné ustanovení k vyhlášce 173/1995 Sb, ve znění pozdějších předpisů – odklad povinnosti vybavení drážních vozidel kompatibilní funkční částí rádiového zařízení po dobu 5 let ode dne účinnosti
vyhlášky č. 7/2015 Sb. (účinnost nabyla dne 15. ledna 2015). V souladu s Nařízením komise EU 995/2015, článek 8 a podle podmínek §71, odstavce (5) vyhlášky 173/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, musí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) od 00:00 hod. dne 15. ledna 2020, trvat na splnění podmínky, že vedoucí hnací vozidlo vlaku, vstupující na dráhu provozovanou SŽDC, která je vybavena traťovou částí vlakového rádiového zařízení, bude vybaveno kompatibilní funkční mobilní částí vlakového rádiového zařízení již z výchozí stanice vlaku.

Odkaz na zaslaný dokument dopravcům je zde.

 

Marcela Štrinclová