Novinky
5. 12. 2019 13:59:44

Dne 05. 12. 2019 byl traťový úsek Praha-Smíchov (mimo) - Rudná u Prahy - Beroun (včetně) zapojen do dálkového ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha. Kontakty na dispečerská pracoviště jsou uvedeny v příloze 4 Prováděcího nařízení.

Kateřina Mikešková
16. 11. 2019 16:15:13

Dne 16. 11. 2019 od 15:00 hod. byl v úseku Dalovice - Hájek po 2. TK obnoven provoz.

Kateřina Mikešková
upozorňuje na omezení týkající se tratě Plzeň hlavní nádraží – Cheb
14. 11. 2019 13:31:57

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace upozorňuje na omezení týkající se tratě Plzeň hlavní nádraží – Cheb, č. tratě dle TTP 713B.

Na stavbě „Uzel Plzeň 3. stavba - přesmyk domažlické trati”, kde probíhá nepřetržitá výluka trakčního vedení s demontovaným trakčním vedením v mezistaničním úseku Plzeň hlavní nádraží (obvod Jižní Předměstí) – Plzeň-Křimice od km 351,850 do km 352,060.

Na základě žádosti zhotovitele stavby, z důvodu opakovaného nerespektování návěstí pro elektrický provoz, ohrožení bezpečnosti pracovníků stavby a poškození provizorního podepření mostovky bude z důvodu zajištění bezpečnosti provozování dráhy namontována za přenosné návěstidlo pro elektrický provoz „STÁHNI SBĚRAČ” (v obou možných směrech jízdy) na trolejový drát hákovnice. Tato hákovnice při nerespektování výše uvedené návěsti způsobí destrukci sběrače včetně rizika poškození trakčního vedení.

 

Z výše uvedených důvodů důrazně žádáme, aby tomuto upozornění byla ze strany provozních, školících i kontrolních zaměstnanců všech dopravců věnována náležitá pozornost. Rovněž požadujeme, aby bylo využito všech možností dopravců k předcházení vzniku mimořádných událostí a k zajištění bezpečnosti provozování drážní dopravy ve smyslu vyhlášky č. 376/2006 Sb.

 

Platnost tohoto opatření je od 14. 11. 2019

Bc. Zdeněk Bek