ODJEZDY10:42
Cílová staniceDruhČísloČasZpožděníSměrNástupiště

KRAKOW GLOWNY

EC115/Ex110:3140 minKolín, Pardubice hl.n., Česká Třebová, Olomouc hl.n., Hranice na Mor., Bohumín3

PRAHA HL.N.

RJ100610:452

PRAHA MASARYK.N.

Os8602/S110:552

PRAHA-SMÍCHOV

Rx892/R1810:57Praha hl.n.2

LUHAČOVICE

Rx889/R1811:05Kolín, Pardubice hl.n., Česká Třebová, Olomouc hl.n., Přerov, St.Město u Uh.H.3

KOLÍN

Os9325/S111:08Praha-Běchovice, Úvaly, Český Brod, Poříčany, Pečky, Velim3

ROZTOKY U PRAHY

Os12168/S4111:22Praha-Holešovice

PRAHA MASARYK.N.

Os9326/S111:252

PRAHA HL.N.

EC144/Ex111:2910 min2

ŽILINA

Ex127/Ex211:31Kolín, Pardubice hl.n., Česká Třebová, Olomouc hl.n., Hranice na Moravě, Horní Lideč3
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění