Stanice Nová Ves u Českých Budějovic pro nevidomé
 
ODJEZDY
DruhČísloCílová staniceSměrČasKolejZpoždění
Os2168ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice21:43
Os2171ČESKÉ VELENICEBorovany22:55
Os2152ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice5:45
Os2155ČESKÉ VELENICEBorovany8:18
Os2156ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice9:43
Os2157ČESKÉ VELENICEBorovany10:18
Os2160ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice13:43
Os2161ČESKÉ VELENICEBorovany14:18
Os2162ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice15:43
Os2165ČESKÉ VELENICEBorovany16:18
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění
Volby