Stanice Nová Ves u Českých Budějovic pro nevidomé
 
ODJEZDY
DruhČísloCílová staniceSměrČasKolejZpoždění
Os2169ČESKÉ VELENICEBorovany18:18
Os2168ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice19:41
Os2171ČESKÉ VELENICEBorovany20:18
Os2170ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice21:41
Os2175ČESKÉ VELENICEBorovany23:07
Os2152ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice5:40
Zvl28851ČESKÉ VELENICEBorovany7:51
Os2155ČESKÉ VELENICEBorovany8:18
Os2156ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice9:41
Os2157ČESKÉ VELENICEBorovany10:18
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění
Volby