Stanice Nová Ves u Českých Budějovic pro nevidomé
 
ODJEZDY
DruhČísloCílová staniceSměrČasKolejZpoždění
Os2175ČESKÉ VELENICEBorovany23:07
Os2150ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice4:39
Os2151ČESKÉ VELENICEBorovany5:15
Os2152ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice5:40
Os2153ČESKÉ VELENICEBorovany6:41
Os2154ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice7:06
Os2155ČESKÉ VELENICEBorovany8:18
Os2156ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice9:41
Os2157ČESKÉ VELENICEBorovany10:18
Os2158ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice11:41
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění
Volby