SŽDC D17 - Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí
Schváleno dne: 12.01.2015  /  S 1117/2015-O18
Platí od: 01.03.2015
Úpravy:
Poznámka: Zrušuje: 1. SŽDC Dp17 (prozatímní) účinný od 1. července 2008; 2. všechny vztažné výnosy a nařízení, vydané útvary SŽDC a předchozích řídících útvarů.
Gestorský útvar: Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy (O18)
Gestor: Volavka Josef
Telefon: +420 972 235 536
Mobil:
Email: volavka@szdc.cz
Složka předpisu: /Přístup na ŽDC/Podmínky přístupu/Předpisy/SŽDC D17
Počet příloh: 0