Oblastní ředitelství, stavební správy a provozní obvody