Provozování dráhy
Jméno:
Heslo:
 

Upozornění – odběr elektrické energie pro hnací vozidla závislé trakce


Od 1. ledna 2010 dochází ke změně v systému dodávky elektrické energie pro hnací vozidla závislé trakce.
 
Ke dni 4. července 2009 vstoupila v platnost novela energetického zákona (458/2000 Sb.). Na základě žádosti Českých drah, a.s. o připojení odběrných míst splnila Správa železniční dopravní cesty, státní organizace povinnosti plynoucí pro ní jakožto provozovatele Lokální distribuční soustavy železnice (LDSž) z toho zákona. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nebude Správa železniční dopravní cesty, státní organizace nadále poskytovat trakční elektřinu pro dopravce.
 
Novým poskytovatelem bude společnost České dráhy, a.s. Smlouvu s novým poskytovatelem je nutné uzavřít před započetím poskytování trakční elektřiny. Vzhledem k ustanovením zákona 458/2000 Sb. v platném znění (Energetický zákon) bude cena za poskytnutou trakční elektřinu rozúčtována nediskriminačním způsobem ve smyslu § 3, odst. 3. s využitím měrných koeficientů spotřeby, které budou uvedeny ve smlouvě s novým poskytovatelem této služby (ČD, a.s.), stejně jako max. cena za 1 kWh, obdobně jak tomu bylo ve smlouvě o provozování drážní dopravy před podpisem tohoto dodatku. Jednání o nových smlouvách s dopravci zahájí ČD, a.s. v nejbližším možném termínu.
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v současné době rozesílá dopravcům, kteří v letošním roce elektrickou energii odebírali, návrh dodatku k jejich smlouvě o provozování drážní dopravy na železniční dopravní cestě celostátní dráhy a regionálních drah ve vlastnictví České republiky. V něm je zapracováno pouze zrušení smluvních podmínek, týkajících se odběru elektrické energie.
 
V případě ostatních dopravců, kteří mají podmínky odběru elektrické energie zapracovány ve smlouvě, ale elektrickou energii v letošním roce neodebírali, bude změna provedena v rámci připravovaných dodatků s dalšími úpravami smluv, o nichž byly podány informace na setkání s dopravci, pořádaném ve dnech 7. a 10. prosince. Pokud by některý z těchto dopravců měl požadavek na odběr elektrické energie hned na začátku příštího roku, prosíme, aby na tuto skutečnost upozornil oddělení smluvních vztahů a evidence výkonů. To předá jeho požadavek na uzavření nové smlouvy na poskytování trakční elektřiny Českým dráhám, a.s.
 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor řízení provozu
Oddělení smluvních vztahů a evidence výkonů