Směrnice SŽDC č. 69 pro tvorbu jízdního řádu a pomůcek GVD s účinností od 13. prosince 2015 umístěná v sekci "Přístup na ŽDC/Podmínky přístupu/Předpisy" je k dispozici rovněž zde
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Platnost ročního JŘ 2019 je od neděle 9. prosince 2018 do soboty 14. prosince 2019,
začátek platnosti plánované změny v osobní i nákladní dopravě je 9. června 2019 (přijímání žádostí do 8. dubna 2019).

NOVINKY

Upozornění na zveřejnění mimořádné změny

platnost od 18. 3. 2019 a 9. 4. 2019
Z důvodu mimořádné změny byly z aplikace ETD SŽDC hromadně vygenerovány a staženy VŠECHNY TJŘ ročních a vybraných AD HOC tras vlaků. Platnost TJŘ je uvedena v zápatí každého vlaku. TJŘ nahrazují mj. SJŘ Os a jízdní řády ročních tras nákladních a lokomotivních vlaků vydané k platnosti JŘ 2019.
Upozornění   Chybný obsah souboru TJR_15000 -15999_20190318 byl dne 18. 3. 2019 opraven.

platnost od 9. 4. 2019
tabulky jízdního řádu pro trať 220
vývěsné jízdní řády - je vydán změnový list k VJŘ 220,223,226

platnost od 18. 3. 2019
tabulky jízdního řádu pro tratě 010, 015, 016, 017, 018, 024, 031, 043, 074, 161, 162, 172, 235, 238, 260, 261, 270
vývěsné jízdní řády - jsou vydány změnové list k
VJŘ 010/I a VJŘ 010/II
VJŘ 011-016
VJŘ 017, 019, 270/V, 271-279
VJŘ 018, 020
VJŘ 021-025
VJŘ 030-031
VJŘ 040-047
VJŘ 070-071, 074, 233
VJŘ 146-149, 160-162
VJŘ 171-174
VJŘ 230, 235-237
VJŘ 238, 261-262 - nový list B1
VJŘ 260
VJŘ 270/I, VJŘ 270/III a VJŘ 270/IV

Soubory jsou vystaveny v sekci Knižní a vývěsné jízdní řády.

V záložce Pomůcky ročního JŘ 2019 byla vytvořena nová záložka - Automaticky generované výstupy IS KANGO - k 18. 3. 2019 a k 9. 4. 2019. Podklady pro výrobu seznamu vlaků pro zaměstnance a Podklady pro výrobu příjezdů a odjezdů pro cestující byly aktualizovány.
V souborech jsou zahrnuty změny provedené v ročních trasách prostřednictvím IS KANGO v rámci mimořádné změny v osobní dopravě ke dni 18. 3. 2019 a 9. 4. 2019.
Soubory neobsahují změny provedené v režimu ad hoc prostřednictvím IS KADR.

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu změny v železniční infrastruktuře - nový bod sítě Praha-Eden od 26. 2. 2019 - byly v sekci Přístup na ŽDC / Popis sítě / Pomůcky k jízdnímu řádu aktualizovány pro trať 525 TTP pomůcky
"Objízdné trasy"
"Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky osobní dopravy a Lv vlaky"
"Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků"
"Přehled technických normativů hmotnosti"

platnost od 26. 2. 2019    Upozornění na zveřejnění dokumentu, jež obsahuje TJŘ osobních, nákladních a lokomotivních tras modifikovaných z důvodu vzniku nového dopravního bodu Praha-Eden ve stavu, ve kterém byly přiděleny v okamžiku uvedeném v zápatí příslušného TJŘ.

platnost od 2. 2. 2019    Upozornění na zveřejnění mimořádné změny tabulek jízdního řádu tratě 122 a drobné úpravy na trati 170 (vlak 757 příjezd do Prahy hl.n.). Soubory jsou vystaveny v sekci Knižní a vývěsné jízdní řády. U VJŘ se jedná o změnový list k VJŘ 170II,177-179 a VJŘ 120-126.