Aktuální pomůcky GVD - GVD 2019
platí od 9. prosince 2018


 
Dostupnost a správné zobrazování publikovaných pomůcek GVD zajišťují:

Ing. Milan Nový, telefon: 972 524 184, mobil: 602 452 623, e-mail: Novy@szdc.cz
Jan Černý, telefon: 972 241 586, mobil: 724 332 279, e-mail: Cerny@szdc.cz

Uvedené pracovníky kontaktujte v případě připomínek či problémů s jejich zobrazením.