Stanice Nová Ves u Českých Budějovic pro nevidomé
 
ODJEZDY
DruhČísloCílová staniceSměrČasKolejZpoždění
Os2159ČESKÉ VELENICEBorovany12:182P
Os2160ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice13:41
Os2161ČESKÉ VELENICEBorovany14:18
Os2162ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice15:41
Os2165ČESKÉ VELENICEBorovany16:18
Os2166ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice17:41
Os2169ČESKÉ VELENICEBorovany18:18
Os2168ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice19:41
Os2171ČESKÉ VELENICEBorovany20:18
Os2170ČESKÉ BUDĚJOVICENové Hodějovice21:41
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění
Volby