Jízdní řády ročních tras vlaků osobní dopravyUPOZORNĚNÍ: Sešitové jízdní řády vlaků osobní dopravy byly pro JŘ 2019 zpracovány bez tabulek 3, 4, 5, 5a a zároveň již nejsou vydávány v tištěné podobě.

Z důvodu požadavku změny pro vlaky osobní dopravy mimo pravidelnou změnu (vyhlášenou v Prohlášení o dráze), jejichž žádosti jsou podané postřednictvím KADR, bylo dosavadní zpracování sešitových jízdních řádů vlaků osobní dopravy po jednotlivých tratích zrušeno a nahrazeno poskytnutím jednoho tabelárního jízdního řádu (TJŘ) z výchozího (pohraničního) bodu do cílového (pohraničního) bodu daného vlaku.

Aktuální TJŘ vlaků jsou k dispozici v provozních aplikacích SŽDC (tj. v aplikacích APORT, KADR), případně v aplikacích dopravce komunikujících s aplikací ETD SŽDC.

Dosavadní údaje tabulek 3, 4, 5, 5a naleznete v sekci Přístup na ŽDC/Popis sítě/Pomůcky k jízdnímu řádu.

Vysvětlení zkratek a značek
 

platnost od 26. 2. 2019    Upozornění na zveřejnění dokumentu, jež obsahuje TJŘ osobních, nákladních a lokomotivních tras modifikovaných z důvodu vzniku nového dopravního bodu Praha-Eden ve stavu, ve kterém byly přiděleny v okamžiku uvedeném v zápatí příslušného TJŘ.


platnost od 18. 3. 2019 a od 9. 4. 2019    Z důvodu mimořádné změny byly z aplikace ETD SŽDC hromadně vygenerovány a staženy VŠECHNY TJŘ ročních a vybraných AD HOC tras vlaků. Platnost TJŘ je uvedena v zápatí každého vlaku. TJŘ nahrazují mj. SJŘ Os a jízdní řády ročních tras nákladních a lokomotivních vlaků vydané k platnosti JŘ 2019. Z důvodu omezení velikosti souborů jsou TJŘ rozděleny do menších číselných sérií.