Automaticky generované výstupy IS KANGOUPOZORNĚNÍ

V souborech jsou zahrnuty změny provedené v ročních trasách prostřednictvím IS KANGO v rámci mimořádné změny v osobní dopravě ke dni 18.3.2019 k 9.4.2019.
Soubory neobsahují změny provedené v režimu ad hoc prostřednictvím IS KADR.


Upozorňujeme, že soubory formátu xml, jež jsou pod níže uvedenými odkazy k dispozici, byly automaticky vygenerovány IS KANGO jako podklady pro výrobu seznamů vlaků pro zaměstnance a vývěsek s příjezdy/odjezdy vlaků, tudíž neprošly výstupní kontrolou ze strany zaměstnanců odboru jízdního řádu SŽDC. Před použitím pro služební potřebu či potřebu cestujících je nutná úprava a ověření vygenerovaných údajů těmi zaměstnanci, kteří výrobu, tisk a prezentaci samotných seznamů vlaků a vývěsek s příjezdy/odjezdy vlaků zajišťují !

K importu souborů xml do prostředí MS Office možno využívat výhradně aplikaci DocX Generator, která v základním nastavení vytváří soubor formátu DOCX, ale v roletovém menu "Výstupní formát" možno změnit na formát XLSX - odkaz na tuto aplikaci naleznete v sekci "Technická podpora zpracovatelů pomůcek GVD" nebo rovněž zde.


Podklady pro výrobu seznamů vlaků pro zaměstnance (soubory formátu xml)
/zobrazit jednotlivé xml soubory/
/jeden soubor formátu *.zip se všemi xml soubory/
Podklady pro výrobu příjezdů a odjezdů vlaků pro cestující (soubory formátu xml)
/zobrazit jednotlivé xml soubory/

Program DocX Generator umožňuje definovat a použít vlastní šablony pro generování příjezdů/odjezdů vlaků - podrobnosti a postup naleznete zde.

Aktuální verze programu DocX Generator obsahuje některé úpravy týkající se výroby příjezdů/odjezdů vlaků pro JŘ 2019 - podrobnosti naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ: Automaticky generované podklady pro výrobu příjezdů a odjezdů vlaků neobsahují údaje o tzv. "přímých vozech". Pro potřebu doplnění této informace do sloupce Poznámky příslušných vlaků je zpracován Přehled přímých vozů v JŘ 2019, který naleznete zde ve formátu XLSX nebo zde ve formátu PDF.