Směrnice SŽDC č. 69 pro tvorbu jízdního řádu a pomůcek GVD s účinností od 13. prosince 2015 umístěná v sekci "Přístup na ŽDC/Podmínky přístupu/Předpisy" je k dispozici rovněž zde

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Platnost ročního JŘ 2019 je od neděle 9. prosince 2018 do soboty 14. prosince 2019,
začátek platnosti plánované změny v osobní i nákladní dopravě je 9. června 2019 (přijímání žádostí do 8. dubna 2019).


NOVINKY

4. 12. 2018    Upozornění na opravu chyby zjištěné v SJŘ 707/708 osobním pro GVD 2019 (sekce Budoucí pomůcky GVD): u vlaku 18103 na straně 47 v řádku Volyně opraveno ve sloupci 2a číslo vjezdové koleje na kolej č. 1; datový soubor pdf byl aktualizován.

4. 12. 2018    Upozornění na opravu vývěsného jízdního řádu (VJŘ) 040-047, kde je změnovým listem opravena traťová tabulka 043 s platností od 9. prosince 2018. Změnový list ve formátu PDF je vystaven v sekci VJŘ.

6. 12. 2018    Upozornění na opravu chyby zjištěné v SJŘ 525/526 osobním pro GVD 2019 (sekce Budoucí pomůcky GVD): na str. 115 doplněn vlak 29905 a opravena tabulka Seznam vlaků; datový soubor pdf byl aktualizován.

9. 12. 2018    vstoupil v platnost GVD 2019