Provozování dráhy
Jméno:
Heslo:
 

Poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace vydala s platností od  20. srpna 2012 a účinností od 9. prosince 2012 směrnici SŽDC č. 100 "Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy". Tato směrnice je zveřejněna na portálu "Provozování dráhy" ve složce "Přístup na ŽDC/Podmínky přístupu/Předpisy/".

V uvedené směrnici je vyspecifikováno, které informace o jízdě vlaku poskytuje SŽDC cestujícím dopravců v osobní dopravě bezplatně (tzv. "základní informace" a "operativní informace") a informace, které je možné, nad rámec základních a operativních informací, poskytnout provozovatelem dráhy za úplatu dle dalších požadavků dopravců (tzv. „doplňkové informace“, popř. „reklamní informace“). Poskytování zpoplatněných informací je ze strany SŽDC od JŘ 2013 realizováno jen v případech, kdy je s příslušným dopravcem uzavřena Smlouva o poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy.

Výše uvedené informace platí do 8. 12. 2018.

Od 9. 12. 2018 se poskytování informací ve stanicích a na zastávkách řídí podmínkami uvedenými v Popisu zařízení služeb Informační systémy pro cestující o příjezdu a odjezdu vlaků, výlukách, službách dopravců a dalších dopravních spojeních v rámci integrovaných dopravních systémů, který naleznete zde.