Provozování dráhy
Jméno:
Heslo:
 

Pohotovostní telefony SŽDC
 
Firma Funkce Kontakt
SŽDC Hlavní dispečer


Ústřední dispečer
+420 972 244 180
+420 972 244 182
+420 725 790 090
+420 972 244 481
+420 972 244 482
+420 724 172 965
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Kontakty na pohotovosti RSM ČD GŘ ČD O12 Malásek Jan +420 972 233 662
+420 725 083 138
Malasek@gr.cd.cz
Kontakty na pohotovosti OŘ SŽDC GŘ SŽDC OP Nemešová Ingrid +420 972 244 653
Nemesova@szdc.cz


Seznam kontaktů dopravců pro operativní řízení a hlášení MU
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Seznam kontaktů GŘ SŽDC OSV Králová Dana +420 972 244 504
+420 724 334 316
KralovaD@szdc.cz


Seznam kontaktů SŽDC pro hlášení MU
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Vedoucí oblasti operatovního řízení, Vedoucí směny OOŘ
Kontakty na ŽST PO OŘ
Kontakty na OŘ PO
Mapa obvodů OŘ a PO
GŘ SŽDC - úsek NŘP PhDr. Šel Marek +420 972 235 508
+420 602 297 990
Sel@szdc.cz
Kontakty na vedoucí pracovních týmů a sekretáře na stavbách SS Olomouc SŽDC SS Olomouc sekretariát SS Olomouc +420 724 924 194
ssolcsek@szdc.cz
Kontakty na vedoucí pracovních týmů a sekretáře na stavbách SS Plzeň SŽDC SS Plzeň sekretariát SS Plzeň +420 972 524 641
+420 725 159 138
ssplzsek@szdc.cz
Kontakty na vedoucí pracovních týmů a sekretáře na stavbách SS Praha SŽDC SS Praha sekretariát SS Praha +420 972 244 700
ssphasek@szdc.cz


Ekologické havárie a havarijní úniky
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Kontakty na ekology SŽDC dle jejich působnosti a ohlašovací povinnosti (ZHP)
Kontakty na odborné smluvní firmy pro SŽDC
Mapa působnosti
GŘ SŽDC OŽP Havelková Ivana +420 972 765 516
+420 724 590 158
Havelkova@szdc.cz
Kontakty na ekology ČD a jejich působnosti
Kontakty na odborné firmy pro ČD
Mapa působnosti RSM ČD
GŘ ČD O12 Malásek Jan +420 972 233 662
+420 725 083 138
malasek@gr.cd.cz
Kontakty na ekology ČD-Cargo a jejich působnosti ČD Cargo Ing. Jechová Blanka +420 725 585 706
Blanka.Jechova@cdcargo.cz


Hlášení a šetření mimořádných událostí
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Zásahové obvody JPO HZS SŽDC
Mapa hranic zásahových obvodů JPO HZS SŽDC
Telefonní seznam pro hlášení MU na OIS JPO HZS SŽDC
Kontakty pro objednání výjezdu NPP v DKV
GŘ SŽDC HZS Ing. Pecka Bedřich +420 972 235 132
Pecka@hzs.pha.szdc.cz
Přechodnost nehodových pomocných prostředků GŘ SŽDC OZŘP Votoček Josef +420 972 244 548
+420 606 609 690
Votocek@szdc.cz
Telefonní seznam Odboru systému bezpečnosti provozování dráhy
Mapa působnosti ÚP O18
Seznam smluvních partnerů, pro které O18 provádí šetření MU
GŘ SŽDC O18 Bc. Kočovský Miroslav +420 972 225 632
Kocovsky@szdc.cz