Novinky
23. 1. 2017 14:39:38

Vážení dopravci,

na portále provozovatele dráhy je uveřejněn pokyn provozovatele dráhy č. 2/2017 "Provozní opatření k projíždění vlaků elektrické trakce přes neutrální pole v Popicích (1. a 2. traťová kolej tratě Břeclav - Brno) - možnost ponechat zapnuté pomocné pohony na hnacím vozidle. Platnost pokynu je stanovena ode dne zveřejnění. Uvedený pokyn naleznete zde.

Bc. Zdeněk Bek
Změna bankovních účtů SŽDC
20. 12. 2016 8:10:11

Vážení dopravci,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, používá s platností od 1. 1. 2017 nové bankovní účty u České národní banky. Jeden z nich je určen výhradně pro platby cen za použití dráhy pro jízdu vlaku osobní i nákladní dopravy na celostátní dráze a regionálních dráhách. Druhý je pro úhradu cen za přidělení kapacity dráhy a ostatní platby dle Vašich smluv o provozování drážní dopravy.

Čísla nových bankovních účtů a další informace naleznete zde.

Ing. Petr Šlachta