Poznámka k četnosti aktualizace map uvedených na této stránce:
mapy obsahující data organizačního charakteru jsou aktualizovány průběžně, mapy s technickými parametry tratí jsou aktualizovány podle časových možností zpracovatele, minimálně jednou za rok (cca listopad). Pouze mapa s největšími traťovými rychlostmi je aktualizována v delších časových intervalech.

Mapy pro širokou veřejnost

Mapa zveřejněná v knižním jízdním řáduPočty traťových kolejí, systémy trakčních proudových soustav a čísla tratí podle knižního jízdního řádu
Nadmořské výšky železničních stanic a zastávek

komentář k mapě


Vyznačení územní působnosti krajůTranzitní koridoryEvropské nákladní koridoryLinky dálkové dopravy

Organizační členěníOblastní ředitelství, stavební správy a provozní obvodyÚzemní působnost operativního řízení provozu CDPKategorie drah, provozovatelé drahČíslování podle nákresných jízdních řádůČíslování podle Prohlášení o dráze

Technické parametry tratíPočty traťových kolejí, systémy trakčních proudových soustav a čísla tratí podle tabulek traťových poměrů
Traťová zabezpečovací zařízeníKódy tratí pro kombinovanou dopravuDovolené traťové třídy zatížení
Vlakový zabezpečovač a informační body systému AVV

Největší traťové rychlosti
Základní traťové rádiové spojení
Dálkové řízení provozu


Rekuperace


Data uvedená v mapách jsou bez záruky.
Případné připomínky sdělte zpracovateli. Není-li v mapě uvedeno jinak, pak jím je Ing. Pavel Krýže, Ph.D.,
SŽDC, Odbor základního řízení provozu, telefon: 972 241 580