Poznámka k četnosti aktualizace map uvedených na této stránce:
mapy obsahující data organizačního charakteru jsou aktualizovány průběžně, mapy s technickými parametry tratí jsou aktualizovány podle časových možností zpracovatele, obvykle minimálně jednou za rok (dochází-li ke změnám), cca v listopadu. Mapa s největšími traťovými rychlostmi je aktualizována v delších časových intervalech.

Mapy pro širokou veřejnostMapa na vývěsných jízdních řádechPočty traťových kolejí, systémy trakčních soustav a čísla tratí podle knižního jízdního řádu
Nadmořské výšky železničních stanic a zastávek

komentář k mapě


Vyznačení územní působnosti krajůTranzitní koridoryEvropské nákladní koridoryLinky dálkové dopravy

Organizační členěníOblastní ředitelství, stavební správy a provozní obvodyÚzemní působnost operativního řízení provozu CDPKategorie drah, provozovatelé drahČíslování podle nákresných jízdních řádůČíslování podle Prohlášení o dráze

Technické parametry tratíPočty traťových kolejí, systémy trakčních soustav a čísla tratí podle tabulek traťových poměrů
Traťová zabezpečovací zařízeníKódy tratí pro kombinovanou dopravuDovolené traťové třídy zatížení
Vlakový zabezpečovač (ATP)

Největší traťové rychlosti
Základní traťové rádiové spojení
Dálkové řízení provozu


Rekuperace

Informační body systému AVV (ATO)


Odkazy na další mapy


Zásahové obvody JPO Hasičské záchranné služby SŽDC


Data uvedená v mapách jsou bez záruky.
Případné připomínky sdělte zpracovateli. Není-li v mapě uvedeno jinak, pak jím je Ing. Pavel Krýže, Ph.D.,
SŽDC, Odbor základního řízení provozu, telefon: 972 241 580